Generationernes Hus

Generationernes Hus

Om projektet

Fredensborg Kommune har planer om en større transformation af Nivå bymidte. En transformation der skal samle byens borgere og skabe en mere tryg og levende bymidte. I centrum for udviklingen er Generationernes Hus, som er et projekt, der skal skabe en multifunktionel bymidte, hvor byens borgere mødes på tværs af aldre og livssituationer.

Generationernes Hus er først og fremmest et fællesskab – et levende byrum, hvor mennesker mødes. Det skal rumme flere funktioner, der tilsammen forbinder bymidten. Derfor er Generationernes Hus ikke bare ét hus, men et byrum bestående af flere multifunktionelle bygninger, der omfatter skole, bibliotek, plejecenter, idrætshal og svømmehal. De forskellige bygninger skal integrere sig med hinanden, det omkringliggende landskab og åbne sig mod omgivelserne i både udtryk og overgang mellem inde og ude.

AFRY’s rolle

Sammen med C. F. Møller Architects, GPP Arkitekter og NERD Architects har AFRY samlet et stærkt tværfagligt team, der skal føre projektet ud i livet. Eftersom der er tale om flere integrerede bygninger i det nye byrum, kan projektet deles op i flere delprojekter.

AFRY er ansvarlig for commissioning og fastsætter sammen med bygherren en række målbare krav til de tekniske installationer i commissioning processen ved projektets begyndelse. Derudover står AFRY for samtlige ingeniørydelser i alle delprojekter, herunder konstruktioner, VVS, el, anlæg, brand og akustik.

AFRY arbejder med bæredygtighed gennem hele projektet i alle processer. I samarbejde med arkitekterne omsættes FN’s verdensmål for bæredygtig udvikling til faste projekteringskrav i henhold til DGNB-kravene, og det er et krav til alle rådgivernes ydelser, at byggeriet projekteres, så Generationernes Hus skal kunne certificeres til DGNB Guld.

Generationernes Hus interiør
Generationernes hus interiør. Kilde: Projektteamet

Fakta

AREAL

16.387 kvadratmeter

START

2021

SLUT

2026

Samarbejdspartnere

ARKITEKTER

C. F. Møller Architects

GPP Arkitekter

Nerd Architects

 

Jacob Bisgaard Rasmussen
Afdelingschef Projekt- og projekteringsledelse

Vil du vide mere?

Kontakt Jacob Bisgaard Rasmussen

Udfyld formularen, hvis du har en forespørgsel vedrørende salg. For andre forespørgsler kan du besøge vores kontorer- og kontaktsider.

AFRY forpligter sig til at beskytte dit privatliv og dine personoplysninger. Vi behandler personoplysninger i overensstemmelse med gældende love, forskrifter og vores privatlivspolitik.