Nordbro

Højt til vejrs på Nørrebro

Nordbro punkthuse
Nordbro set fra Borgmestervangen

De fem punkthuse og tårnet, der er 100 m højt, skaber tilsammen rammerne for ca. 500 boliger. Størstedelen af dem er kollegieboliger, der primært er placeret i punkthusene.

Beboerne kan nyde godt af en stor fælles gårdhave, hvori der er opført et fælleshus, som indeholder en læsesal, aktivitetsrum, køkken og festlokale. Stueetagen rummer 1.400 m² dagligvarebutik, 660 m² til cafeer og erhverv og 172 m² lokaler, der kan lejes af klubber eller foreninger. Under det hele er der etableret en 2.900 m² stor parkeringskælder og yderligere 850 m² til cykelparkering.

En særlig spændende udfordring for vores team har været, at byggeriet er placeret oven på metroen, hvilket har krævet kraftige sikringskonstruktioner. Derudover støder byggegrunden op til en banedæmning, hvor der løber et S-banespor. Her har vi rådgivet kunden til at opføre en kraftig sekantvæg for at sikre dæmningen.

Naturen har også påvirket projektet, da Lygte Å havde sit å-løb lige hvor tårnet skulle stå. Vi endte med en løsning, hvor vi ændrede hele å-løbet og fik den rørførte å til at løbe rundt om det område, hvor parkeringskælderen nu ligger.

Byggeriet består af en kombination af præfabrikerede elementer til etagedækkene og en in situ-støbt kerne. Det sikrer en stabil og sammenhængende konstruktion, hvilket medfører gode dynamiske egenskaber. Vores erfaringer har ligeledes vist, at denne type kerne samtidig kan være lettere at opføre og dermed billigere.

Valget om at benytte både in situ-støbte og præfabrikerede elementer blev taget med baggrund i, at bygningen er konstrueret med en del afstivende elementer til at bygge etagedækkene. Dette var vigtigt for kunden, som vurderede at det var den mest optimale tilgang for dem.

Særligt interessant for processen var, at der ikke var et fast byggeprogram. Bygherren, Danica Pension, ønskede derimod, at vi greb byggeriet an som et udviklingsprojekt. Sammen med de andre aktører skulle vi derfor spille ind med løsninger på de forskellige udfordringer, hvilket udviklede sig til at være en kreativ men udfordrende proces, som har givet os en masse ny viden.

Vores team har ydet fuld rådgivning inden for konstruktioner, VVS og ventilation, anlæg og el. Derudover har vi rådgivet på akustik, brand og indeklima. Der er i projektet udført en IKT-aftale og arbejdet er udført i Revit med BIM og kollisionskontrol.

 

Illustrationer: Arkitema Architects