Chr. Hansen

Projekt: Chr. Hansen - ingeniørydelser og -rådgivning

Om projektet

Om- og tilbygning af eksisterende bygning F, ændring af vejforløb, samt placering af udvendige tanke m.v. i forbindelse med installering af nyt procesudstyr. Tilbygning af eksisterende teknikhus, to nye rørbroer fra nye tanke til eksisterende bygning U og F.

Tilbygningen omfatter to etager på i alt 274 m², som anvendes til Cryomixområde, samt teknik og lager. Der etableres HVAC-anlæg hertil. Ombygning i eksisterende fermentorhal til produktionsanlæg, herunder projekt for retablering af to nye inspektionsdæk i stål med et samlet areal på ca. 246 m². Opskæring af gulv for nye punktfundamenter til ny tank samt etablering af nye og større spildevandsledning og nye gulvafløb. Nyt rum for centrifuger med vægge og loft af rustfri panelelementer. Der er projekteret nyt ventilationsanlæg i teknikrum til ventilering af fermentorområdet. Projekt for indretning af eksisterende rum til nye pillefrysere, person- og varesluser.

På 1. sal etableres nye skakte for føring af installationer. Der er projekteret nyt ventilationsanlæg i teknikrum for ventilering af pillefryseområdet.

AFRY's rolle

AFRY´s ydelse dækker alle ingeniørfag, projektering af køl, vand og varme, anlæg og forsyning, ventilation for klimastyring, alt med fokus på renhed, drift og sikkerhed, konstruktioner og statik, projektering af lys-, kraft- og svagstrømsinstallationer, herunder brandanlæg, samt sikringsanlæg, CTS-projekt, projekteringsledelse, projektledelse, arbejdsmiljøkoordinering under projektering, samt tilsyn og assistance til byggeledelsen.

Fakta

AREAL

1.000 kvadratmeter

START

2015

SLUT

2018

ENTREPRISEFORM

Storentreprise