Boligkomplekset Spiren i Herning.

Energirenovering af boligkomplekset Spiren i Herning

Om projektet

Med et ønske om at skabe bedre boliger for beboerne besluttede boligforeningen Lejerbo at igangsætte en gennemgribende renovering af Spiren - et mindre boligkompleks i Herning fra 1959 med 30 lejligheder fordelt i to 3-etagers længehuse.

Målet var at skabe et moderne og attraktivt boligkompleks med fokus på energieffektivitet og funktionalitet og med lave drifts- og vedligeholdelsesomkostninger

Renoveringen omfattede:

  • Udvendig kloak (renoveret og separeret)
  • Tag inkl. nye tagvinduer
  • Efterisolering af skråvægge, loftsrum, skunk, kviste
  • Mekanisk ventilation i boligerne (som medførte udskiftning af lofter i gang/entré og badeværelse)
  • Nye vinduer, terrasse- og entrédøre
  • Badeværelser (totalrenovering inkl. etablering af gulvvarme)
  • Stigestrenge for afløb, vand og varmeinstallationer i hele bebyggelsen (udskiftet)

I stedet for at genhuse Spirens beboere under renoveringsfasen blev der installeret kabiner med indlagt vand, nødtoiletter og brusere i soveværelserne. Derved blev generne mindre for beboerne, og man undgik toilet- og badevogne i gården.

Projektet blev afleveret ad to omgange, den første etape i november 2018, den anden og sidste i april 2019.

 

AFRY's rolle

Siden 2014 har AFRY været totalrådgiver på renoveringen, der har omfattet tilstandsvurdering, udarbejdelse af skitseprojekt, budget, hovedprojekt, udbud, kontrahering i fagentrepriser samt rådgivning og byggeledelse.

Som del af hovedprojektet har AFRY rådgivet om anlæg, VVS, ventilation, el og konstruktioner, som alle blev udbudt i fagentrepriser.

Gennem hele byggeprocessen stod AFRY desuden for byggeledelse og byggestyring. De erfarne projektledere sikrede, at arbejdet blev udført i overensstemmelse med planer og specifikationer. Der blev desuden udført tilsyn og sikkerhedskoordinering af projektet for at sikre, at alle arbejdsområder overholdt de gældende sikkerhedsstandarder og regler for arbejdsmiljøet. AFRY stod også for arbejdsmiljøkoordinering i henhold til P+B-reglerne (Planlægning og Byggeproces).

 

 

Vil du vide mere om projektet?

Jacob Damborg Kristensen - Section Manager, Building Technology, Consultancy

Jacob Damborg Kristensen

Section Manager, Building Technology, Consultancy

Kontakt Jacob Damborg Kristensen

Udfyld formularen, hvis du har en forespørgsel vedrørende salg. For andre forespørgsler kan du besøge vores kontorer- og kontaktsider.
Mette Klaris - Fagchef, Arbejdsmiljø og DGNB Auditor, Byggeteknik & renovering, Consultancy

Mette Klaris

Fagchef, Arbejdsmiljø og DGNB Auditor, Byggeteknik & renovering, Consultancy

Kontakt Mette Klaris

Udfyld formularen, hvis du har en forespørgsel vedrørende salg. For andre forespørgsler kan du besøge vores kontorer- og kontaktsider.