Power lines

Projekt Nord

På 28 stationer i Nordsjælland har AFRY renoveret relæbeskyttelsen for Energinet.

De gamle elektromekaniske enheder var teknologisk forældede og kunne ikke længere repareres. Renoveringen har omfattet ca. 90 stk. 132 kV felter, hvor størstedelen af de eksisterende beskyttelsesrelæer er blevet udskiftet med Siemens 7SD522 og 7SA611.

AFRY havde den overordnede projektledelse og stod for udarbejdelse af et standardiseret design. Teamet fra AFRY stod også for projektering og udbud, programmering og test af SICAM AK 1703 ACP, kvalitetssikring, afprøvning og tests samt udarbejdelse af slutdokumentation.

 

Projektnavn: Projekt Nord - renovering af 132 kV relæfelter i Nordsjælland

Sted: Nordsjælland

Færdiggørelse: Ultimo 2016

Kunde: Energinet

AFRY’s ydelser: Projektering af ny relæbeskyttelse, samt afprøvning og test

Arbejdstimer: 25.000 timer

 

Jesper Walsøe Andersen
Stærkstrømsingeniør
Jesper.Andersen@afry.com
+45 2133 4025

ProjektNord
De eksisterende beskyttelsesrelæer udskiftes med Siemens 7SD522 og 7SA611. Foto: Thomas Grøndah