Psykiatri Gødstrup

Psykiatri Gødstrup

Om projektet

I forbindelse med det nye sygehus i Gødstrup bygges et ca. 13.000 m² psykiatrisk hospital, som rummer specialerne voksenpsykiatri og den ambulante del af børne- & ungepsykiatri. Psykiatrien bliver en forlængelse af det somatiske hospital med fælles modtagelse og kobles på somatikkens flow både i kælder, stue og 1. sal.

Der etableres 86 sengestuer med bad og toilet, alle orienteret mod det omkringliggende landskab, samt et 112-samtalerum til ambulant behandling. Der er lagt stor vægt på moderne, lyse rammer.

Sikkerheden er i højsæde i forhold til fysisk overblik og åbenhed, hvor låse og alarmer er integreret i arkitekturen. Ligeledes er mulighed for ekstra skærmning og lydisolering.

AFRY's rolle

AFRY er en del af projekteringsledelsen, der forestod: programmering, brugerprocesser og projektering. AFRY udfører ingeniørdiscipliner og specialistopgaver (lys/dagslys, sikring, m.v.) i forbindelse med udfærdigelse af byggeprogram, dispositionsforslag, hovedprojekt og udbud samt opfølgning i udførelsesfasen.

Derudover ydes der komplet ingeniørrådgivning med ansvar for styring og kontrahering vedrørende kontrakter og aftaler, samt projektet og processer med budget og økonomi, kvalitet, risiko, tidsplan, IKT, arbejdsmiljøkoordinering, udførelse af dagslysberegninger, energirammeberegninger, energivej-ledning samt indeklimasimuleringer.

Fakta

AREAL

13.200 kvadratmeter

START

2015

SLUT

2020

ENTREPRISEFORM

Totalentreprise

 

Samarbejdspartnere

ARKITEKT

AART Architects, SMAK Architechts og Nordic - Office of Architecture

LANDSKAB

Vega Landskab

AFRY contact person generic image
Carsten Rodal
Afdelingsdirektør, Building Design, Herning

Vil du vide mere?

Kontakt Carsten Rodal

Udfyld formularen, hvis du har en forespørgsel vedrørende salg. For andre forespørgsler kan du besøge vores kontorer- og kontaktsider.

AFRY forpligter sig til at beskytte dit privatliv og dine personoplysninger. Vi behandler personoplysninger i overensstemmelse med gældende love, forskrifter og vores privatlivspolitik.