Psykiatri Gødstrup

Psykiatri Gødstrup

Om projektet 

I forbindelse med det nye sygehus i Gødstrup bygges et ca. 13.000 m² psykiatrisk hospital, som rummer specialerne voksenpsykiatri og den ambulante del af børne- & ungepsykiatri. Psykiatrien bliver en forlængelse af det somatiske hospital med fælles modtagelse og kobles på somatikkens flow både i kælder, stue og 1. sal.

Der etableres 86 sengestuer med bad og toilet, alle orienteret mod det omkringliggende landskab, samt et 112-samtalerum til ambulant behandling. Der er lagt stor vægt på moderne, lyse rammer.

Sikkerheden er i højsæde i forhold til fysisk overblik og åbenhed, hvor låse og alarmer er integreret i arkitekturen. Ligeledes er mulighed for ekstra skærmning og lydisolering.

AFRY's rolle 

AFRY er en del af projekteringsledelsen, der forestod: programmering, brugerprocesser og projektering. AFRY udfører ingeniørdiscipliner og specialistopgaver (lys/dagslys, sikring, m.v.) i forbindelse med udfærdigelse af byggeprogram, dispositionsforslag, hovedprojekt og udbud samt opfølgning i udførelsesfasen.

Derudover ydes der komplet ingeniørrådgivning med ansvar for styring og kontrahering vedrørende kontrakter og aftaler, samt projektet og processer med budget og økonomi, kvalitet, risiko, tidsplan, IKT, arbejdsmiljøkoordinering, udførelse af dagslysberegninger, energirammeberegninger, energivej-ledning samt indeklimasimuleringer.

Fakta

AREAL

13.200 kvadratmeter 

START 

2015

SLUT 

2020

ENTREPRISEFORM 

Totalentreprise 

 

Samarbejdspartnere

ARKITEKT 

AART Architects, SMAK Architechts og Nordic - Office of Architecture 

LANDSKAB 

Vega Landskab 

Carsten Rodal
Afdelingsdirektør Design Herning

AFRY forpligter sig til at beskytte dit privatliv og dine personoplysninger. Vi behandler personoplysninger i overensstemmelse med gældende love, forskrifter og vores privatlivspolitik.