Konstruktionsingeniør Christian Ladefoged

Christian er AFRY’s ”grønne” konstruktionsingeniør

Naturvidenskab, tal og beundringsværdige monumenter drev Christian Ladefoged ind i ingeniørfaget for mere end 10 år siden. I dag arbejder han med konstruktioner hos AFRY, hvor han også er en helhjertet ambassadør for bæredygtighed.  

Et opslag i studiebogen Hvad kan jeg blive? sendte Christian på sporet af en uddannelse inden for ingeniørfaget. I 2007 påbegyndte han derfor diplomingeniørstudiet i Aarhus og blev hurtigt overbevist om, at det skulle være hans karrierevej. Både fagligt og socialt viste det sig, at der var nok at se til på Ingeniørhøjskolen.  

”Vi havde et super godt fællesskab på studiet både på mit hold og i tutorarbejdet med at byde nye studerende velkommen hvert semester. Fagligt var der også rigeligt at absorbere undervejs på de mange kurser, som efterhånden gav en helhedsfornemmelse for, hvordan byggeprojekter bliver til,” fortæller Christian, der gennem studietiden specialiserede sig i bærende konstruktioner, for – som han siger:  

”Det passede bedst med min lyst til at nørde med tal og til at se tingene gå op i en højere enhed, for eksempel når ligevægten i de statiske beregninger viste sig at være opfyldt”.

Fra Valby til Caribien

Efter 3,5 år med studier tog Christian to år mere på skolebænken for at blive civilingeniør, blandt andet med et halvt års udveksling i Sydney, Australien. Det var en øjenåbner for, hvor givende det kan være at interagere med folk fra andre himmelstrøg - både socialt og fagligt. Da han kom hjem igen, blev specialet om konstruktioner i jordskælvstilfælde skrevet, og herefter gik karrieren rask derudaf. Først forbi Rambøll, og dernæst til Midtconsult, som kort tid efter blev til ÅF og et par år efter til AFRY.  

”Jeg havde hørt positivt om Midtconsult fra en tidligere studieveninde, og det passede godt med et ønske om at afprøve den lidt mere intime kultur i et mellemstort ingeniørfirma. Selvom Midtconsult nu er blevet til AFRY, er værdierne stadig de samme, selvom det naturligvis er en større organisation,” siger Christian og fremhæver, at som en del af en stor international virksomhed åbner det døre for store som små opgaver:

Portræt af Christian Ladefoged1

”Da jeg efter lidt tid var kommet ind i den generelle projekttilgang i AFRY, blev jeg fagleder for konstruktionsprojekter – blandt andet på det store boligområde Grønttorvet i Valby. Men jeg har også designet stålkonstruktioner til en lufthavn i det caribiske øhav.”
 

Mere bæredygtighed er vejen frem

Christians hjerte banker for at fremme bæredygtighed. Motivationen ligger også dybt forankret i ham som privatperson. Han har været frivillig i flere grønne organisationer, og hos AFRY er han desuden udnævnt bæredygtighedskoordinator for forretningsenheden Byggeri.

”I byggebranchen står vi med en stor udfordring i forhold til at reducere aftryk på klima og miljø. Det er noget, alle i byggeriet bliver nødt til at forholde sig til. Og det er fedt for mig, at jeg har fået muligheden for at arbejde professionelt med bæredygtighed, som jeg også brænder for personligt,” siger Christian.  
 

Den sociale energi

Når snakken falder på AFRY som arbejdsplads, er den jordnære kultur det første, som Christian fremhæver:

”Der er en god stemning og et sammenhold blandt kollegerne. Bare det, at det er naturligt at sidde til frokost med mange forskellige mennesker og snakke på kryds og tværs – dét er fedt. Der er flere gode sociale fyrtårne, som arrangerer ting i det daglige. Det giver en god social energi,” siger Christian.  
 

Samkørsel i firmaets tjeneste

Han gør også sit for at fremme diversiteten i firmaet. For eksempel var han en kraftig medvirkende årsag til ansættelsen af en ingeniør med udenlandsk baggrund i AFRY. Som chauffør på samkørselsordningen GoMore havde han engang et iransk ægtepar som passagerer. De var begge uddannede konstruktionsingeniører fra universiteter i Iran. Som snakken gik, viste det sig at de var i færd med at flytte til Aarhus, hvor manden netop havde fået arbejde som ingeniør. Kvinden var arbejdssøgende.  

”Turen forløb godt, og jeg endte faktisk med at køre helt til døren. Vi udvekslede kontaktinformationer, og en rum tid senere kunne kvinden skrive under på en kontrakt med AFRY. Som om det ikke var nok, så resulterede kontakten til manden faktisk med, at hans arbejdsgiver blev kunde i vores konstruktionsafdeling. Så der kan virkelig komme noget godt ud af samkørsel,” griner Christian.

Drone perspective of a group of people connected through digital networks

Se dine jobmuligheder hos AFRY