Efterklaringstank_genrebilleder

Digital spildevandshåndtering opfylder verdensmål

Digital spildevandshåndtering opfylder verdensmål

Data og digitalisering understøtter forsyningsværkerne i at opfylde FN’s mål for bæredygtig udvikling – ofte kaldet verdensmålene. Særligt inden for spildevandshåndtering kan du optimere driften og sætte flueben ved flere verdensmål på samme tid.


Mange virksomheder arbejder aktivt med FN’s 17 verdensmål. Det gælder hos os i AFRY, og vi ved, at det også gælder hos mange af vores kunder i forsyningsbranchen. Vi må alle bidrage til at opfylde målene, så vi sikrer en bæredygtig fremtid med holdbar social, økonomisk og miljømæssig udvikling.

Verdensmål #6 handler om Rent vand og sanitet, og et delmål herunder lyder:
”Inden 2030 skal vandkvaliteten forbedres ved at reducere forurening, afskaffe affaldsdumping og minimere udslip af farlige kemikalier og materialer, og halvere andelen af ubehandlet spildevand og væsentligt øge genanvendelse og sikker genbrug globalt.”

Det handler med andre ord om sikkerhed og sundhed, og her kan data og digitalisering hjælpe mange vandforsyningsværker i den rigtige retning til fordel for forbrugerne og dermed også implicit for dem, der driver værkerne – vandselskaberne landet over. Repræsenterer du ét af dem, kan du med digital spildevandshåndtering se frem til en optimeret drift af dit anlæg – både økonomisk, klimamæssigt og ressourcemæssigt.

Læs hvordan du med data kan optimere dit spildevandsanlæg her.

 

Flueben ved flere verdensmål
Udover at bidrage til at opfylde verdensmål #6 så kan et sikkert og energieffektivt spildevandsanlæg desuden bidrage til:

  • Verdensmål #7: Bæredygtig energi – vand er en vedvarende energikilde, som vi skal værne om, og en mere driftssikker og effektiv håndtering af spildevand vil bidrage til mindre spild. Ved at gå fra offline, mekanisk styring til digital styring sparer du desuden ressourcer – tid og penge.
  • Verdensmål #11: Bæredygtige byer og lokalsamfund – indbyggernes negative miljøbelastning skal reduceres, og her kan optimal håndtering af spildevand spille en vigtig rolle. Jo bedre udnyttelse af spildevandet, desto mere genanvendelse og dermed mindre, samlet miljøbelastning.
  • Verdensmål #13: Klimaindsats – for at imødese klimaforandringer skal der udarbejdes strategier og planer for håndtering af eksempelvis tørke, oversvømmelse og lignende. Et driftssikkert og -optimeret spildevandsanlæg kan designes, så det kan bidrage til at tackle de lokale klimaforandringer, hvor anlægget ligger.

Vil du vide mere om digital spildevandshåndtering?

Kim Rude Holm - National Sales Engineer, Advanced Automation (Denmark)

Kim Rude Holm

National Sales Engineer, Advanced Automation (Denmark)

Kontakt Kim Rude Holm

AFRY forpligter sig til at beskytte dit privatliv og dine personoplysninger. Vi behandler personoplysninger i overensstemmelse med gældende love, forskrifter og vores privatlivspolitik.

Kasper B. Nielsen - Market Area Manager, Advanced Automation (Denmark)

Kasper B. Nielsen

Market Area Manager, Advanced Automation (Denmark)

Kontakt Kasper B. Nielsen

AFRY forpligter sig til at beskytte dit privatliv og dine personoplysninger. Vi behandler personoplysninger i overensstemmelse med gældende love, forskrifter og vores privatlivspolitik.

Henrik Rosengreen - Section Manager, Advanced Automation (Denmark)

Henrik Rosengreen

Section Manager, Advanced Automation (Denmark)

Kontakt Henrik Rosengreen

AFRY forpligter sig til at beskytte dit privatliv og dine personoplysninger. Vi behandler personoplysninger i overensstemmelse med gældende love, forskrifter og vores privatlivspolitik.