Søren på cykel_foto_AFRY

Digitale cykelregnskaber

Nyttige data til kommunernes trafikplanlæggere og klimahandlingsplaner

Et dynamisk, online værktøj, der er udviklet af trafikingeniører fra ingeniørvirksomheden AFRY, giver et unikt indblik i data om cyklisme i hele Danmark. En smart løsning, der nemt kan skaleres til både regionalt og kommunalt niveau.

Et cykelregnskab giver adgang til analyser af alt fra kørte kilometer på cykel, antal kilometer cykelsti, tilfredshed med cykelforhold blandt cyklister og meget mere. Informationerne kan f.eks. tjene som datagrundlag for kommunernes investeringer i cykelinfrastruktur.

Dataene kan også tjene som nyttig dokumentation for kommunernes klimahandlingsplaner, da cykelregnskabet kan designes til at måle på kommunalt fastsatte målsætninger i jagten på klimaneutralitet.

"Danmark er det første land i verden, hvor alle kommuner har lavet eller er i gang med at lave klimahandlingsplaner,
som lever op til målene i Parisaftalen; herunder målet om klimaneutralitet senest i 2050. Her kan et cykelregnskab bidrage med dokumentation for, om kommunerne opfylder deres klimamål på transportområdet,” forklarer Susan Appel, der er sektionsleder for Planning & Mobility i AFRY.

 

Frederikssund Kommune viser vejen

Dén opskrift har Frederikssund Kommune valgt at følge. I kommunens egen mobilitetsplan, som udspringer af kommunens klimahandlingsplan, har man defineret en række klare mål, der bidrager til at nedbringe CO2-udledningen. Og med et cykelregnskab udviklet af AFRY er det nemt at dokumentere.

”Vi henter data ind i Power BI fra kommunens egen spørgeskemaundersøgelse om f.eks. borgernes foretrukne transportmiddel, fra skoleundersøgelser og fra cykeltællinger. Tallene viser bl.a., at Frederikssund Kommune primært er en bilkommune, men at kommunens mål om at mindst 60 % af pendlerture under 5 km foretages på cykel eller til fods er nået. Kommunens andet mål om, at mindst 35 % af borgerne skal eje en elcykel i 2030, er endnu ikke nået. Men på sigt vil dette måske kunne få flere til også at bruge cyklen på de lidt længere afstande,” siger Susan Appel.

Søren på cykel_foto_AFRY

Få inspiration

Se Frederikssund Kommunes cykelregnskab

Fra cyklede kilometer til sparede sygedage

Også i Region Hovedstaden har AFRY bistået med at udvikle et cykelregnskab, og her har man taget skridtet videre ved at beregne cykeltrafikkens effekt på såvel klima og sundhed som trængslen på vejene.

I Region Hovedstadens cykelregnskab omregnes f.eks. antal cyklede kilometer pr borger pr dag til antal sparede sygedage. Regionens cykelregnskab viser en årlig besparelse på ca. 1 mio. sygedage som følge af cykling. Dette svarer til, at hver cyklist har knap tre færre sygedage årligt.

Søren på cykel_foto_AFRY

Få inspiration

Se Region Hovedstadens cykelregnskab

Mulighederne er endeløse

Cykelregnskaberne er udviklet i Microsoft-værktøjet Power BI af trafikingeniører fra AFRY, som har et solidt kendskab til trafikplanlægning, digitale værktøjer og transportinfrastruktur.

Udover at være et stærkt databehandlingsværktøj er Power BI intuitivt at navigere rundt i, ligesom data kan præsenteres på en overskuelig måde for slutbrugerne.

”Cykelregnskaberne er skabt af trafikplanlæggere til trafikplanlæggere, og de er udviklet til at opdatere og informere dem, der er ansvarlige for cykelplanlægning og -udvikling. Vi har samlet, koblet og krydset data, som man ikke har gjort før, og det gør disse dataværktøjer unikke og enormt brugbare for både trafikplanlæggere og kommunerne som enheder, der skal indfri en række klimamål,” forklarer Susan Appel.

”I princippet er mulighederne endeløse, når vi kobler data sammen og præsenterer det i Power BI. For cykeltællinger kan vi f.eks. have næsten live-opdateringer, som også kan kobles med vejrdata. Og selvfølgelig kan vi også samle, koble og præsentere data fra andre transportformer. Det giver en unik mulighed for at analysere på store trafikdatamængder på en let og tilgængelig måde,” afrunder hun.

Fakta om det nationale cykelregnskab

Søren på cykel_genrefoto_AFRY

Fotos på siden: Thomas Priskorn for AFRY.

Vil du vide mere om digitale cykelregnskaber?

Susan Appel - Section Manager, Planning & Mobility

Susan Appel

Section Manager, Planning & Mobility

Kontakt Susan Appel

Udfyld formularen, hvis du har en forespørgsel vedrørende salg. For andre forespørgsler kan du besøge vores kontorer- og kontaktsider.
Matilda Porsö - Traffic Planner

Matilda Porsö

Traffic Planner

Kontakt Matilda Porsö

Udfyld formularen, hvis du har en forespørgsel vedrørende salg. For andre forespørgsler kan du besøge vores kontorer- og kontaktsider.