man adjusting settings in a digital factory for food and beverage

Digitalisering er nøglen til en mere bæredygtig fødevareproduktion

Digitale tvillinger kan hjælpe med at brødføde verdens befolkning

I år ramte vi Earth Overshoot day den 28. juli. Dagen markerer, at vi på bare syv måneder har opbrugt Jordens ressourcer for et helt år. Samtidig har klodens befolkning for nyligt nået en ny milepæl, så vi nu er 8 milliarder mennesker, der skal brødfødes.

Det er og bliver en af vor tids helt store udfordringer at skaffe ressourcer nok til alle, samtidig med at vi ikke udleder mere CO2 og eller driver rov på Jorden.

Det er derfor også vigtigt at kigge på eget forbrug, tænke mere cirkulært, samtidig med at vi skal blive bedre til at udnytte de ressourcer, der er. Det sidste kommer til at kræve, at vi bliver bedre til at producere smart, effektivt og mere bæredygtigt.

Fleksibel produktion er alfa og omega 

At udvikle og forbedre fødevareproduktion er lige så svært, som det er vigtigt, og det er forbundet med store omkostninger og tidsforbrug. Det kan være et benspænd for mange.

Samtidig ser vi rådgivervirksomhed vi også en række markedstrends, hvor forbrugerne stiller flere krav til de fødevarer, som de køber og konsumerer, herunder at de skal være individuelle, sunde, bæredygtige og sporbare.  

”For fødevareproducenterne betyder det, at de skal være i stand til at producere fleksibelt, hvor som helst og når som helst. De skal kende CO2-fodaftrykket for deres produkter, og de skal have styr på, hvor ingredienserne kommer fra,” siger Jan Hansen, Market Area Manager for Food Digitalization.

Det er en udfordring, men en hvor man ved hjælp af digitale løsninger kan få et bedre overblik, minimere spild og reducere energiforbrug, samtidig med at man øger produktionskapaciteten i produktionsfaciliteterne.  

Mød AFRY Real Digital Twin

Vi har udviklet et værktøj i AFRY, som vi kalder Real Digital Twin (RDT). Den adskiller sig fra den traditionelle digitale tvilling på en række punkter.  

Med en digital tvilling optimerer man et system ud fra en given adfærd ved at simulere adfærden og konfigurationerne af en produktion. Den efterligner det, systemet er sat op til og kan derfor ikke afspejle det virkelige miljø 1:1.  

”En digital tvilling kan være god og brugbar i de tidlige sprintfaser til enhedstest og hurtige valideringer af produktionsflowet,” siger Jan Hansen. ”Men den har nogle begrænsninger, fordi den ikke afspejler de nøjagtige værdier for netop dét miljø, som en produktion foregår i. Det kan man til gengæld med en RDT, som er den traditionelle digitale tvillings storesøster.”

Øget performance, reduceret tid og minimerede risici 

Med en RDT skaber man en nøjagtig kopi af produktionssystemet, som opfører sig på en måde og genererer data, der er identisk med det fysiske produktionsmiljø. En RDT erstatter den digitale tvillings simulering med en såkaldt emulering, der betyder, at man laver en nøjagtig replikering af produktionsudstyret – så det afspejler præcis, hvordan anlægget fungerer i virkeligheden. Det er med andre ord muligt at emulere parametre som temperatur, lufttryk, tilsætning af kemi og sammensætning af gasser i produktionsmiljøet. Derfor får man en enorm indsigt i, hvordan anlægget performer, hvorfor der sker afvigelser eller fejl i produktionen og en mulighed for at køre idriftsættelse, samtidig at man tester produktionssystemet.

Fire klare fordele med AFRY Real Digital Twin

Fire klare fordele med AFRY Real Digtial Twin Arrow pointing right
  1. Unødvendig nedetid bliver elimineret, som eksempelvis når nye systemer skal testes, implementeres og køre ramp-up i virkelighedens produktionssystem.
  2. Fødevareproducenter får stærke forudsætninger for at optimere deres processer og dermed opnå øget performance af produktionen i den fysiske verden. Det er første skridt på vejen mod en mere effektiv og bæredygtig produktion.
  3. En RDT er en skalérbar løsning, som kan designes og tilpasses unikke produktionsanlæg.
  4. Det er meget billigere at løse problemerne tidligt i projektet end senere på kundens site, under idriftsættelse eller i produktion. Dette reducerer ibrugtagning og opstartstid til projekter drastisk.
Real Digital Twin ramp-up time