Digitalisation

Hvordan ser fremtidens bæredygtige produktion ud?

Det er kompliceret men ikke umuligt

Når man taler om fremtidens bæredygtige mejeriproduktion, er det både en stor udfordring og en kompliceret opgave i praksis, men det er heldigvis ikke umuligt.

Mejeribranchen har gennem de senere år været gode til at høste de lavthængende frugter, så vi f.eks. i dag ser en høj energigenvinding på over 90 %. Samtidig er de store mejerier er blevet dygtige til at håndtere og reducere spild.

Men det betyder ikke, at vi har nået målet eller har udnyttet alle muligheder for at opnå en endnu mere bæredygtig produktion.

"Man kan sige, at vi står lidt ved en skillevej," siger Morten Christiansen, Section Manager, Food & Dairy. "Hvis vi skal flytte os, så kræver det, at vi får indarbejdet bæredygtighed tidligere i projekterne, at vi bliver bedre til at udnytte og investere i den teknologi, der allerede findes på området, og at man finder den rigtige balance mellem produkt og en effektiv produktion."

Tidlig afklaring på bæredygtighedsmålsætning, økonomi og succeskriterier

En del af kompleksiteten består i, at der er mange forskellige ambitioner, målsætninger og hensyn, som man skal tage højde for. Det altafgørende er dog, at man får afklaret bæredygtighedsmålsætninger, økonomi og succeskritier tidligt i designfasen.

"For os handler det om, at jo tidligere vi kan bidrage med vores viden og erfaring i processen, jo bedre projekt kan vi levere," siger Morten Christiansen. "Det er vores erfaring, at når bæredygtighedstiltag bliver tænkt ind i processen tidligt, så kan vi bedre levere mere effektive og optimale løsninger for vores kunder."

Samtidig handler det i høj grad om, at udnytte og investere i den teknologi, der allerede er.

AI-teknologier bliver vigtige i fremtidens produktionsmiljøer

AI-teknologier vil på sigt kunne være med til at løse problemer i produktionsmiljøet, som man ikke kan løse med konventionelle metoder. F.eks. kan processer gå fra at være reaktive til at man kan forudsige dem ved at bruge teknologi til at tage højde for fremtidige hændelser og eksterne forhold.

"Vi står på tærsklen til at benytte AI, men vi er der ikke endnu. Det vi ser, er stor interesse for Avanced proces control og Real Digital Twins," siger Ole Lomholt, Section Manager, Automation (Food), og dem kan vi blive endnu bedre til at udnytte."

Der er ikke tale om nye teknologier, men udfordringen er, at der ikke er tilstrækkelig viden om dem ude i produktionen i dag, og kunderne skal overbevises om, at moderne teknologi er moden til at bruges i vigtig produktion.

Advanced proces control er en styrings- og optimeringsteknologi, som udnytter big-data til at optimere produktion. De kvantitative fordele består i et højere yield, øget kapacitet og energibesparelser, mens de kvalitative består i mere ensarterede produkter fra produktion til produktion.

Advanced proces control består af en række censorer, måleteknologier og algoritmer, der gør det muligt at opnå multivariabel proceskontrol.

"Vores erfaring er, at de kunder som bruger Advanced proces control har klarhed over, hvad der sker i processen samtidig med, at man højner kvalitet og nøjagtighed uanset, om processen er biologisk eller kemisk."

Real Digital Twin

De fleste har måske hørt om dem traditionelle digitale tvilling, hvor man laver en replikering af eksempelvis et produktionsanlæg, så man får en idé om, hvordan anlægget fungerer i praksis. Med simuleringer af et anlægs grundlæggende adfærd får man altså en virtuel model, der ligner den ægte fysiske model. AFRY har lavet digitale tvillinger af procesanlæg i mange år og brugt simuleringsteknologien til at blive klogere på, hvordan et projekt vil udspille sig i virkeligheden.  

Den digitale tvilling, som vi kender den, har dog nogle begrænsninger, fordi den ikke afspejler de nøjagtige værdier for netop dét miljø, som en produktion foregår i. Men det kan man med en Real Digital Twin, som er den traditionelle digitale tvillings storesøster.  

En Real Digital Twin indsamler data om et produktionssystem i realtid. Det giver derfor et aktuelt og opdateret overblik over produktionen og muligheder for at bruge den indsamlede information til yderligere analyse: Er der komponenter, hvor vi kan spare på energiforbruget og optimere vores CO2-aftryk? Hvordan kan vi med en Real Digital Twin forberede os på scenarier, der ville være umulige at teste i virkeligheden? Hvordan undgår vi flaskehalse i produktionen? Og hvordan kan vi sætte systemet op til at give os præcise specifikationer til projekt- og indkøbsformål?

Ved at have en præcis kopi af et produktionssystem i en digital verden har man stærke forudsætninger for at optimere processer og dermed opnå en øget performance af produktionen i den fysiske verden.

"Vi har de rigtige teknologier - vi har haft dem længe - men vi skal turde at bruge dem og turde at investere i dem," siger Morten Christiansen.

 

Skal vi hjælpe dig?

Morten Christiansen - Section Manager, Food & Dairy

Morten Christiansen

Section Manager, Food & Dairy

Kontakt Morten Christiansen

Udfyld formularen, hvis du har en forespørgsel vedrørende salg. For andre forespørgsler kan du besøge vores kontorer- og kontaktsider.
Ole Lomholt - Section Manager, Automation (Food)

Ole Lomholt

Section Manager, Automation (Food)

Kontakt Ole Lomholt

Udfyld formularen, hvis du har en forespørgsel vedrørende salg. For andre forespørgsler kan du besøge vores kontorer- og kontaktsider.