Infra-Buildings, industry

Industrianlæg

Opnå fremskridt inden for industrianlæg

For at øge produktiviteten og energieffektiviteten i dine industrifaciliteter er AFRY den perfekte partner. Vi hjælper med komplekse og specialiserede behov for at løse udfordringer inden for energieffektivitet, bæredygtighed og sikkerhed i industrianlæg.

Store forandringer finder sted inden for fabrikker, værker og lagre. Et samarbejde med AFRY gør det muligt at opnå store forbedringer med et minimum af forstyrrelser.

I vores foranderlige verden er lande, regioner og markeder konstant under udvikling. For at holde trit og skabe bæredygtig vækst og fremskridt, skal industrianlæg til fremstilling, energiproduktion, opmagasinering og logistik også være forandringsparate.  

Vi leverer fleksible systemer, der hjælper produktionsvirksomheder med at ændre mængder eller typer af produkter, som de producerer, uden at skulle flytte lokation eller udskifte udstyr. Ligeledes har vi erfaring med at oplagre overskudsvarme og sende det til brug andre steder i regionen.

Uanset om vi udfører en energianalyse, hjælper med at øge produktiviteten i en papirfabrik eller inspicere et atomkraftværk, så kan AFRY forbedre ydelsen og energieffektiviteten i industrianlæg. Vi hjælper operatører med komplekse og specialiserede behov med at imødekomme skiftende udfordringer med hensyn til energieffektivitet, bæredygtighed og sikkerhed.

Kontakt os

Peter Christensen - Afdelingsdirektør, Industry Buildings

Peter Christensen

Afdelingsdirektør, Industry Buildings

Kontakt Peter Christensen

Udfyld formularen, hvis du har en forespørgsel vedrørende salg. For andre forespørgsler kan du besøge vores kontorer- og kontaktsider.

AFRY forpligter sig til at beskytte dit privatliv og dine personoplysninger. Vi behandler personoplysninger i overensstemmelse med gældende love, forskrifter og vores privatlivspolitik.

Jakob Langelund - Section Manager, Building Design, Herning, Buildings (Denmark)

Jakob Langelund

Afdelingschef, Projekt- og projekteringsledelse, Building Design, Herning

Kontakt Jakob Langelund

Udfyld formularen, hvis du har en forespørgsel vedrørende salg. For andre forespørgsler kan du besøge vores kontorer- og kontaktsider.

AFRY forpligter sig til at beskytte dit privatliv og dine personoplysninger. Vi behandler personoplysninger i overensstemmelse med gældende love, forskrifter og vores privatlivspolitik.