Train in a railway station / railyard

Jernbane

Jernbaneløsninger

AFRY er en stor leverandør inden for jernbanesystemer. Vi leverer sikre og omkostningseffektive løsninger til jernbaneprojekter af alle typer og vi har den nødvendige tekniske ekspertise. 

Med bæredygtighed øverst på den globale dagsorden er jernbanekonstruktion og udvikling af jernbanetrafik en voksende sektor i regioner over hele verden. AFRY har den viden, der hjælper dig gennem hele processen, fra planlægning af jernbaneprojekter til færdigt jernbanesystem.  

Vi er en stor leverandør af ekspertise inden for nationale og tværnationale jernbanesystemer. Vi sørger for serviceydelser, arbejdsmetoder og løsninger gennem alle faser af jernbaneudvikling og bidrager med planlægning, projektering og udbudsdokumentation, ofte inden for rammerne af større infrastrukturprojekter.  

Vores kapaciteter dækker både design og konstruktion af nye jernbanesystemer samt forbindelser, vedligeholdelse og udvikling af et eksisterende jernbanenet. Vi øger sikkerheden ved trafikflowanalyse af gods- og passagertrafik og vi har teknisk ekspertise, der dækker alle komponenter i jernbaneinfrastruktur, driftsfaciliteter og jernbaneudstyr, signalanlæg og sporskifter. 

Kontakt os

Kenneth Habo

Business Unit Manager, Transportation

Du kan også være interesseret i