Infra-Buildings, office

Kontorer og erhverv

Optimerede kontormiljøer

Det betaler sig at optimere kontorlokaler. Større omkostningseffektivitet, produktivitet og trivsel er bare nogle af fordelene, og vi kan hjælpe dig. 

Hver dag går millioner af mennesker på arbejdet på et kontor. Deres produktivitet, kreativitet og velvære påvirkes i høj grad af faktorer som luftkvalitet, akustik og visuel komfort. 

Nye tendenser inden for kontordesign viser, at kontorbåse og -landskaber er på vej ud, mens at aktivitetsbaseret design vinder indpas. Med en mobil arbejdsstyrke har kontorer ofte lave brugsrater. For at spare energi og ressourcer skal systemer til belysning, akustik og ventilation derfor også være fleksible og automatisk tilpasse sig efter brugen af rummet i løbet af dagen. 

Lad os hjælpe dig med at skabe kontormiljøer, der er omkostningseffektive, sikrer et godt arbejdsmiljø og er bæredygtige.

Kontakt os

Jacob Bisgaard Rasmussen

Afdelingschef Projekt- og projekteringsledelse

Karl Henrik Elkjær

Projekt- og markedschef