Woman in lab environment

Pharma & Life Science

Vi hjælper pharma- og life science-virksomheder med at fremstille fremtidens nye lægemidler

Pharma & life science er blandt de hurtigst voksende sektorer i Danmark målt på eksport. I 2008 udgjorde life science ifølge Dansk Industri 9 procent af den samlede danske vareeksport, mens den i 2020 udgjorde 21,5 procent. Samtidig spiller pharma og life science en vigtig rolle for den danske økonomi, idet den skaber vækst og bidrager økonomisk til samfundet. Der investeres derfor også i disse år massivt for at øge kapaciteten og forbedre produktiviteten, og det kræver ressourcer med stor viden inden for teknologi, effektivitet og ikke mindst compliance management.

I AFRY har vi mange års erfaring i at hjælpe virksomheder med at indfri deres forretningsstrategiske mål og potentiale, uanset om der er tale om start-ups, SMV'er eller store producenter af lægemidler.

Vi leverer rådgivning, projektering og ekspertise, som er funderet i kundens måde at arbejde på. De opgaver, vi løser for vores kunder hjælper dem med at øge produktiviteten, sikre produktkvaliteten og sænke produktions- og håndteringsomkostningerne ved at optimere anvendelsen af ressourcer og viden. Vi har desuden specialister, der rådgiver vores kunder om, hvordan de fortsat lever op til målsætninger for miljø og bæredygtighed.

Vores ekspertise inden for pharma og life science Arrow pointing right
Pharma eksperter

Vores ekspertise inden for pharma og life science

Sammen med vores kunder giver vi millioner af patienter og forbrugere et bedre liv - hver dag. Vi har ekspertise i vigtige discipliner indenfor Life Science såsom: Industriel automation, Industriel IT, Instrumentering, Proces- og Hygiejnedesign. Vi påtager os gerne det fulde ansvar og dækker mekanisk og elektrisk design - og installation - samt validering i henhold til GMP og GAMP.

AFRY er en global ingeniør- og konsulentvirksomhed, der beskæftiger tusindvis af højt kvalificerede specialister i produktionsprocesser, udstyr og validering. Vi trækker på mange års erfaring og ekspertise, hver gang vi deltager i et projektteam. Det være sig indenfor udvikling af et innovativt produkt, en proces eller et nyt system. Vi har mere end 450 specialiserede ingeniører med omfattende GMP/FDA-kompetencer specialiserede i farmaceutisk industri. Derudover har vores kunder adgang til specialiserede ressourcer gennem den samlede stab af vores 17.000 medarbejdere og brede partner netværk.

Vores måde at arbejde på Arrow pointing right
Vistin Pharma project Industry Norway

Vores måde at arbejde på

Pharma & life science er en branche i konstant udvikling. Nye kompetencer, processer og systemer bliver udviklet hele tiden, samtidig med at der er strenge krav til kvalitet og compliance. I AFRY hjælper vi vores kunder med at håndtere kompleksiteten og leve op til de regulatoriske regler og krav.

Vi arbejder med udgangspunkt i kundens specifikke krav og måde at arbejde på. Vi har mange års erfaring med at konstruere effektive, sikre og miljøvenlige produktionsanlæg sammen med vores kunder. Vores tværfaglige ingeniør-, konsulent- og projektstyringstjenester dækker hele anlæggets livscyklus fra studier til CAPEX-investeringer og til daglige operationelle supportopgaver. Vores ydelser dækker alle dele af industrianlægget fra råmateriale-håndtering til processer, produktionslinjer, nøglefærdige leverancer, robotter, energiproduktion samt bygninger og infrastruktur.

Som rådgivende ingeniørvirksomhed har vi et stort team i Danmark, som sidder tæt på vores kunder i Kalundborg, Herlev og Malmö.

Vores ydelser Arrow pointing right
Pharma project

Vores ydelser

Vi konstruerer effektive, sikre og miljøvenlige produktionsanlæg sammen med vores kunder. Vores tværfaglige ingeniør-, konsulent- og projektstyringstjenester dækker hele anlæggets livscyklus fra studier til CAPEX-investeringer og til daglige operationelle supportopgaver. Vores ydelser dækker alle dele af industrianlægget fra råmateriale-håndtering til processer, produktionslinjer, nøglefærdige leverancer, robotter, energiproduktion samt bygninger og infrastruktur.

Vores kompetencer og referencer dækker et bredt område inden for proces-, anlægs- og hygiejnedesign, instrumentering, industriel automation, industriel IT og validering i henhold til GMP og GAMP.

Vores erfaring med kvalitetsstyring og compliance Arrow pointing right
hands in blue rubber gloves holding a needle with medicine

Vores erfaring med kvalitetsstyring og compliance

Processen med at fremstille lægemidler er kompliceret, og produktionen skal overholde en lang række krav til kvalitetssikring, som er fastsat ved lovgivning.

Compliance dækker som begreb over, hvorvidt at en virksomhed lever op til og overholder de love, krav og retningslinjer, som er gældende på markedet. Inden for pharma & life science skal virksomhederne sørge for, at produktion og frigivelse af lægemidler altid lever op til gældende regler for GMP (Good Manufacturing Practice), som er det bærende kvalitetsregelsæt for lægemiddelproduktion.

Vi er specialister i at håndtere compliance, lovgivning og kvalitetskrav i forbindelse med udvikling og produktion i alle industrier og brancher, og vi har mange års erfaring med at udforme skræddersyede strategier med mål og tiltag for vores kunder.

Førende rådgivning inden for pharmaindustrien i og uden for Danmark

I AFRY er vi førende i at designe og implementere kompatible, effektive, sikre og miljøvenlige produktionslinjer og nye faciliteter i tæt samarbejde med vores kunder i ind- og udland. Vi har blandt andet erfaring fra projekter inden for sundhed, forskning og medicin, hvor vi trækker på mange års erfaring med pharmaceutiske produkter og processer.

Vi arbejder i tæt samarbejde med vores kunder og deres repræsentanter om at finde de mest rigtige og optimale løsninger for dem. Vi arbejder altid med fokus på design og kvalitet og på at tilpasse projekter og processer til eksterne krav og regelsæt som f.eks. GAMP, cGXP, ATEX, PED, SHE, S88, S95, CE etc.

Food and Life Science 2
AFRY's tværfaglige kompetencer inden for pharma og life science

Udover kompetencer inden for proces- og hygiejnedesign, instrumentering, automation, industriel IT og validering i henhold til GMP og GAMP har vi mulighed for at trække på kompetencer fra AFRY’s andre forretningsmåder og dermed inddrage viden, som er skabt i andre sektorer.

Arkitektur, byggeri, energi, digitalisering og robotteknologi er alle sammen områder, vi kan trække på, når vi skal levere skræddersyede projekter til vores kunder fra bar byggegrund til færdig og idriftsat produktionsfacilitet.

Stor teknisk viden og globalt netværk

Udover et stort tværfagligt set-up i Danmark er en af AFRY's styrker, at vi hurtigt kan mobilisere kompetencer i andre lande for at kunne yde den helt rigtige rådgivning til vores kunder, der ofte selv er globale.

Kontakt os

Jens Rasmussen - Market Area Manager

Jens Rasmussen

Market Area Manager, Pharma, Biotech Automation, Kalundborg

Kontakt Jens Rasmussen

Udfyld formularen, hvis du har en forespørgsel vedrørende salg. For andre forespørgsler kan du besøge vores kontorer- og kontaktsider.
Allan Hedberg  - Section Manager, Food Ingrediens

Allan Hedberg

Section Manager, Food Ingrediens

Kontakt Allan Hedberg

Udfyld formularen, hvis du har en forespørgsel vedrørende salg. For andre forespørgsler kan du besøge vores kontorer- og kontaktsider.

Vores tværfaglige rådgivning inden for Food & Life Science