Infra-Buildings, school education students

Skoler og institutioner

Læring og trivsel i skoler og institutioner

AFRY har erfaring med at projektere og optimere alle typer uddannelsesfaciliteter - herunder skoler og universiteter, samt børnehaver og vuggestuer.

Skoler og institutioner danner en vigtig ramme om undervisning, læring og trivsel for børn, studerende og undervisere. Når du lærer og tilegner dig viden, så har du brug for miljøer, der bidrager til koncentration, kreativitet og rekreation. Miljøer, der både skal være rolige og inspirerende, og samtidig fleksible nok til at imødekomme behovene hos grupper, såvel som enkeltpersoner. De skal naturligvis også være omkostningseffektive i forhold til opførelse, drift og vedligeholdelse. 

Erfaringen har vist os, hvordan vi  kan være med til at skabe de bedst mulige betingelser for læring. Det kræver fleksibel belysning, ventilation og akustik, samt brand- og sikkerhedsstandarder af højeste kaliber. På universiteter er tendensen, at traditionelle forelæsningssale viger pladsen for mindre rum, som skaber bedre rammer for interaktion og gruppediskussioner. Og da moderne uddannelser i høj grad er afhængig af digital teknologi, er IT-løsninger og opkobling altafgørende.

Kontakt os

Carsten Rodal

Afdelingsdirektør Design Herning

Karl Henrik Elkjær

Projekt- og markedschef

Andre cases