Aerial view of Oslo city in the evening

Trafik

Trafikplanlægning er vejen frem

Bæredygtig trafikplanlægning har til formål at hjælpe mennesker og opfylde deres behov for at bevæge sig fra A til B, uanset deres valg af transportform. Byer og samfund forandres med tiden og det betyder, at trafikale løsninger må nytænkes og udvikles for at øge livskvalitet og møde menneskers behov.

Når mennesker bevæger sig fra A til B har de behov for god fremkommelighed og trafiksikre transportløsninger. Fremkommelighed og trafiksikkerhed er ofte interesser, der peger i forskellige retninger, men med helhedsorienterede, bæredygtige og innovative løsninger, kan begge dele opnås – for alle trafikantgrupper.

Inden for trafik leverer vi blandt andet løsninger til sikre skoleveje og bedre kollektiv trafik, vi udformer trafikplaner i større byer, og vi arbejder med innovative løsninger på fremtidens trafikale udfordringer. I Danmark er AFRY især anerkendt som specialist i tekniske løsninger, der skaber bedre afvikling af trafikken og fremkommelighed for bløde trafikanter, kollektiv trafik og bilister.

Vi tilbyder løsninger inden for følgende områder:

 • Anlæg
 • Busplanlægning
 • Cykel
 • GIS
 • Intelligente transportsystemer (ITS)
 • Kapacitetsanalyser
 • Shared space
 • Signalanlæg
 • Skitseprojektering
 • Støjberegninger
 • Smart City
 • Terrorsikring
 • Tilgængelighed
 • Trafikafvikling
 • Trafikanalyser
 • Trafiksikkerhed
 • Trafiksimulering

Kontakt os

Susan Appel

Team Manager Traffic

Lasse Bredtved Lunde-Christensen

Project Manager Traffic