Aerial view of Oslo city in the evening

Trafik

Bæredygtig trafikplanlægning er vejen frem

Bæredygtig trafik skal sikre at mennesker og gods kan komme fra A til B, og på samme tid understøtte samfundets økonomiske, sociale og miljømæssige mål.

Byer og samfund forandres med tiden og det betyder, at trafikale løsninger skal nytænkes og udvikles for at møde menneskernes behov og øge deres livskvalitet.

Når mennesker bevæger sig fra A til B, har de behov for god og pålidelig fremkommelighed og trafiksikre transportløsninger. Men fremkommelighed og trafiksikkerhed er ofte interesser, der peger i forskellige retninger. Med helhedsorienterede, bæredygtige og innovative løsninger, kan vi i AFRY afbalancere behovet – til gavn for alle trafikantgrupper.

I Danmark er AFRY især anerkendt som specialister i tekniske løsninger indenfor ITS- og signalområdet. Derudover arbejder vi bredt med trafikale løsninger indenfor mobilitet, trafiksikkerhed, trafikanalyser og simulering i forhold til biltrafik, cykler, gående, og parkering.

Vi kan hjælpe med:

Kontakt os

Susan Appel - Group Manager Traffic

Susan Appel

Group Manager Traffic

Kontakt Susan Appel

Udfyld formularen, hvis du har en forespørgsel vedrørende salg. For andre forespørgsler kan du besøge vores kontorer- og kontaktsider.

AFRY forpligter sig til at beskytte dit privatliv og dine personoplysninger. Vi behandler personoplysninger i overensstemmelse med gældende love, forskrifter og vores privatlivspolitik.

Lasse Bredtved Lunde-Christensen  - Traffic Engineer

Lasse Bredtved Lunde-Christensen

Project Manager Traffic

Kontakt Lasse Bredtved Lunde-Christensen

Udfyld formularen, hvis du har en forespørgsel vedrørende salg. For andre forespørgsler kan du besøge vores kontorer- og kontaktsider.

AFRY forpligter sig til at beskytte dit privatliv og dine personoplysninger. Vi behandler personoplysninger i overensstemmelse med gældende love, forskrifter og vores privatlivspolitik.