Transmission mast in sunlight

Transmission og Distribution

Transmission og Distribution, inden for el-forsyning, er udgangspunktet for vores ydelser og kompetencer i AFRY

Dette fagområder dækker alle kædens områder af el-forsyning, fra kabler og luftledninger, over hovedstationer, til analyser og simuleringer på net- og systemområdet. Vi bistår vores kunder i hele deres værdikæde, med alle assets.

Kabler og luftledninger

På kabel og luftledningsområdet arbejder AFRY i hele kundens værdikæde. Vi udarbejder businesscases med diverse tekniske løsninger og tracé muligheder. Når et projekt er modnet, har vi projektledere der kravspecificerer, og står for indkøb af leverandører og entreprenører.

Før selve projektet kan gå i udførelsesfasen, hjælper vi med det praktiske tracé og lodsejerforhandlinge. I selve udførelsen har vi site-managers, der følger det udførte arbejde, med hensyn til trafik, forhindringer i jorden, og aftaler med entreprenører om f.eks. mængdeafregning og tillægsarbejde.

Stationer

Et af vores største fagområder er stationsområdet. Det dækker over både design og implementering af højspændingskomponenter som; transformere, afbrydere, adskillere, strøm- og spændingstransformere, slukkespoler, shuntreaktorer, lynafledere m.m.

Det andet store stationsområde, er kontrol og beskyttelse. Vi er førende på dette område, og designer, tester og idriftssætter beskyttelsesrelæer og stationskontroludstyr som RTU’er og baycontrollere for de største kunder i Danmark, Grønland og på Færøerne.

Net- og systemanalyser

AFRY har et højt specialiseret team, der arbejder med net- og systemanalyser. Området spænder over modelopbygning af kundernes net, både til loadflow men også til dynamiske analyser, til anvendelse af modellerne til selektivitetsberegning, relæindstillinger, og grid code compliance for solcelle og vindanlæg.

Vores samlede stationskompetencer dækker :

  • Businesscases for Kabel og luftledningsprojekter
  • Design, udbud og indkøb af kabelleverancer og entreprenører for kabelprojekter
  • Site management på kabelprojekter
  • Design af hovedstationer
  • Specifikation og indkøb af højspændingskomponenter
  • Specifikation og indkøb af relæer, RTUér og øvrigt kontroludstyr
  • Deltagelse i FAT og SAT på højspændings og automationskomponenter
  • Parametrering, test og idriftssættelse af beskyttelses og manøvreudstyr
  • Net og systemanalyser, som selektivitet, grid code compliance m.m.

Kontakt os

Peder Cajar

Section Manager, Energy

Du kan også være interesseret i