TBM road tunnel under construction

Tunneler

Styr på tunnelsikkerheden

I tunnelprojekter anvender AFRY sin omfattende erfaring og ekspertise, ikke mindst inden for tunnelsikkerhed og -installationer.  

Vej- og banetunneler er vigtige elementer i et integreret infrastruktursystem. De binder lande og landsdele sammen og sikrer, at mennesker og gods let og fleksibielt kan bevæge sig fra A til B. Tunneler er derfor kritisk infrastruktur, som stiller store krav til sikkerhed og pålidelighed. Er tunnelerne ikke tilgængelige, medfører det ofte store forsinkelser og høje samfundsøkonomiske omkostninger.    

I AFRY er vi eksperter i at skabe pålidelige, sikre og tilgængelige tunneler. Vi har arbejdet med tunnelsikkerhed og tunnelsystemer siden 1980’erne og har en unik viden om de systemer, som både sikrer, at tunnelen er sikker at færdes i for trafikanterne, og at tunnelen er driftsstabil. Dette sikres både ved tunnelens indretning, installationer og sikkerhedssystemer samt ved den trafikale og tekniske overvågning og drift af tunnelen.  

Vores erfaring omfatter mange større tunneler i Danmark, herunder Vejdirektoratets store tunneler, som Storebæltstunnelen, Øresundstunnelen, Nordhavnsvejstunnelen, Københavns Metro og Femern Bælt-tunnelen. Tunnelerne spænder fra kortere tunneler i byområde til lange tunneler (op til 18 km) under vand og imellem lande. Dette omfatter både rene vejtunneler, rene bane-/metrotunneler og tunneler med kombineret vej- og banetrafik.  

Igennem årene har vores erfarne ingeniører oparbejdet og videreudviklet en unik viden om tunnelinstallationer med stort fokus på vigtigheden af, at installationer er driftssikre, redundante og let kan vedligeholdes uden afbrydelser af tunneldriften. Dette gælder alle typer af installationer som elforsyning, kommunikationssystemer, brandsystemer, sikringssystemer, ITS- og trafiksystemer, belysning, tunnelventilation, afvanding mv. En væsentlig del af vores arbejde er tunnelens centrale styrings- og overvågningssystem (SCADA), hvorfra samtlige installationer overvåges og betjenes, typisk fra en døgnbemandet overvågningscentral.      

Vores ydelser omfatter bl.a.:

  • bidrag til sikkerhedskoncept, beredskabsplaner o. lign. herunder overholdelse af Tunneldirektivet

  • RAMS management

  • 3D modellering

  • projektering og udbud  

  • tilsyn under udførelse

  • planlægning og styring af teknisk drift og vedligehold

  • planlægning og styring af trafikal drift og hændelseshåndtering

Kontakt os

Ali Al-Jaberi - Team Leader, Civil Structure

Ali Al-Jaberi

Group Manager, Rail, Bridges and Civil Structures, Transportation (Denmark)

Kontakt Ali Al-Jaberi

Udfyld formularen, hvis du har en forespørgsel vedrørende salg. For andre forespørgsler kan du besøge vores kontorer- og kontaktsider.
Kenneth Habo - Market Area Manager, Transportation (Denmark)

Kenneth Habo

Market Area Manager, Transportation

Kontakt Kenneth Habo

Udfyld formularen, hvis du har en forespørgsel vedrørende salg. For andre forespørgsler kan du besøge vores kontorer- og kontaktsider.
Kristian Roel - Electronics Engineer

Kristian Roel

Electronics Engineer

Kontakt Kristian Roel

Udfyld formularen, hvis du har en forespørgsel vedrørende salg. For andre forespørgsler kan du besøge vores kontorer- og kontaktsider.