Motorway ramp and a bridge in the evening

Vej

Vejløsninger

Veje udgør kernen i vores transportinfrastruktur. AFRY tilbyder bæredygtige løsninger for alle typer og størrelser af vejprojekter.

Planlægning, konstruktion, drift og vedligehold af vejnetværk er essentiel for at sikre forbinde landdistrikter og øge mobiliteten i byerne.  

I tæt samarbejde med kommuner og myndigheder udvikler AFRY omkostningseffektive, moderne og bæredygtige løsninger for fremtidens veje.  

Vi har stor erfaring med design og vedligehold af veje samt tilsyn med vejbyggeri. Ved brug af vores vej- og trafikingeniørers viden, kan vi yde støtte til vejprojekter af enhver type og størrelse - fra fodgængerovergange til motorveje. Vi bidrager i alle projektets faser fra forundersøgelse, designfase og til tilbudsfase.

Vi planlægger og beregner trafikstrømme gennem byer, skaber dynamiske betalingssystemer for at bekæmpe trængsel og sikrer bæredygtighed, funktionalitet, trafiksikkerhed og omkostningseffektivitet.

Vej

Kontakt os

Poul Windfeld - Business Unit Manager, Transportation (Denmark)

Poul Windfeld

Business Unit Manager, Transportation (Denmark)

Kontakt Poul Windfeld

Udfyld formularen, hvis du har en forespørgsel vedrørende salg. For andre forespørgsler kan du besøge vores kontorer- og kontaktsider.

AFRY forpligter sig til at beskytte dit privatliv og dine personoplysninger. Vi behandler personoplysninger i overensstemmelse med gældende love, forskrifter og vores privatlivspolitik.

Kim Lind Johannessen - Afdelingschef, Anlæg, Building Design, Aarhus/Herning

Kim Lind Johannessen

Afdelingschef, Anlæg, Building Design, Aarhus/Herning

Kontakt Kim Lind Johannessen

Udfyld formularen, hvis du har en forespørgsel vedrørende salg. For andre forespørgsler kan du besøge vores kontorer- og kontaktsider.

AFRY forpligter sig til at beskytte dit privatliv og dine personoplysninger. Vi behandler personoplysninger i overensstemmelse med gældende love, forskrifter og vores privatlivspolitik.