Motorway ramp and a bridge in the evening

Vej

Vejløsninger

Veje udgør kernen i vores transportinfrastruktur. AFRY tilbyder bæredygtige løsninger for alle typer og størrelser af vejprojekter.

Planlægning, konstruktion, drift og vedligehold af vejnetværk er essentiel for at sikre forbinde landdistrikter og øge mobiliteten i byerne.  

I tæt samarbejde med kommuner og myndigheder udvikler AFRY omkostningseffektive, moderne og bæredygtige løsninger for fremtidens veje.  

Vi har stor erfaring med design og vedligehold af veje samt tilsyn med vejbyggeri. Ved brug af vores vej- og trafikingeniørers viden, kan vi yde støtte til vejprojekter af enhver type og størrelse - fra fodgængerovergange til motorveje. Vi bidrager i alle projektets faser fra forundersøgelse, designfase og til tilbudsfase.

Vi planlægger og beregner trafikstrømme gennem byer, skaber dynamiske betalingssystemer for at bekæmpe trængsel og sikrer bæredygtighed, funktionalitet, trafiksikkerhed og omkostningseffektivitet.

Vej

Kontakt os

Susan Appel - Projectmanager, Transportation

Susan Appel

Group Manager Traffic

Kontakt Susan Appel

Udfyld formularen, hvis du har en forespørgsel vedrørende salg. For andre forespørgsler kan du besøge vores kontorer- og kontaktsider.
Kim Lind Johannessen - Section Manager, Civil Works, Building Design, Herning

Kim Lind Johannessen

Section Manager, Civil Works, Building Design, Herning

Kontakt Kim Lind Johannessen

Udfyld formularen, hvis du har en forespørgsel vedrørende salg. For andre forespørgsler kan du besøge vores kontorer- og kontaktsider.