Copenhagen street scene at night

AFRY får til opgave at modernisere trafiksignalanlæg i Danmark

21/01/2021

Vejdirektoratet har indgået kontrakt med AFRY om to projekter, der skal sikre bedre og mere tidssvarende trafiksignalsystemer. Dette omfatter bl.a. en opdatering af Vejdirektoratets håndbog i projektering af trafiksignaler, samt bistand til udskiftning af styreapparater.

AFRY skal hjælpe Vejdirektoratet med to projekter, der skal gøre trafiksignalanlæggene mere tidssvarende.

Vejdirektoratet er i øjeblikket i gang med at udskifte styreapparater i deres trafiksignalanlæg. AFRY har bla. fået til opgave at gennemgå dokumentationen inden de nye apparater programmeres. Derudover er AFRY ansvarlig for at gennemføre fabrikstests (FAT), hvor styreapparater og programmeringen testes, samt ibrugtagningstests (SAT).

”Vi sørger for, at alt er udført korrekt og er klar til at blive taget i drift. Vi udfører tests over hele Danmark, og vi har foreløbigt udført ca. 50 tests,” siger Lasse Lunde-Christensen, trafikingeniør og projektleder for begge projekter hos AFRY.

Projektet involverer også besigtigelser af trafiksignalanlæg, som borgere i lokalsamfundet har rapporteret som defekte.

Siden foråret 2020 har AFRY også været involveret i opdateringen af Vejdirektoratets håndbog i projektering af trafiksignaler, som er den håndbog man normalt bruger til projektering af trafikstyrede trafiksignalanlæg i Danmark. Opdateringen omfatter håndbogens opbygning, sprog og en opdatering af en række faglige emner. Det forventes, at opdateringen er klar i løbet af foråret 2021.

”Det bedste ved projektet er at diskutere hovedemner inden for fagområder, som jeg har arbejdet med i mere end ti år. Jeg nyder meget at kunne sætte fokus på disse områder sammen med Vejregelgruppen, IT på vej,” siger Lasse Lunde-Christensen.

Kontakt os

Lasse Bredtved Lunde-Christensen

Project Manager Traffic

Du kan også være interesseret i