Brorådgivning

AFRY indgår 4-årig rammeaftale med Vejdirektoratet om brorådgivning

12/11/2021

Endnu en gang har Vejdirektoratet valgt ingeniørkoncernen AFRY som samarbejdspartner i en stor rammeaftale for rådgivning om drift og vedligehold af broer og tunneler landet over.

Det er eksperter fra AFRY’s broteam, som over de næste fire år skal rådgive Vejdirektoratet om alt lige fra særeftersyn over statiske beregninger til projektering af drift- og vedligeholdelsesopgaver på broer, tunneler og andre bygværker. En rammeaftale, der har en samlet, budgetteret værdi på 45 millioner kroner.

”Vi er enormt stolte og ydmyge over, at Vejdirektoratet endnu en gang har valgt os til at bistå dem i deres arbejde, denne gang med at drifte og vedligeholde de knap 2.500 bygningsværker, de har ansvaret for langs det danske vejnet,” siger Ali Al-Jaberi, der er teamleder for Civil Structure i AFRY-koncernens danske afdeling for Transport.

Stærkt, tværnationalt team
Netop drift og vedligehold af broer og tunneler er et fagligt felt, som AFRY har stærke kompetencer inden for. Og fordi koncernen ikke arbejder landeopdelt, men i stedet fagopdelt, vil det således være kolleger fra både Danmark og Sverige, som vil kunne løse opgaver for Vejdirektoratet i denne rammeaftale.

”Vi har et utroligt stærkt og tværnationalt broteam, som har stor erfaring med denne type opgaver. Derfor ser vi frem til endnu et godt og givtigt samarbejde med Vejdirektoratet,” siger Ali Al-Jaberi.


Tidligere i år vandt AFRY en anden rammeaftale for Vejdirektoratet, som dækker over planlægning, anlæg og drift af ITS-anlæg og systemer på statsvejnettet i Danmark. Læs mere om den aftale her.

Udover AFRY har Vejdirektoratet også udpeget fire andre samarbejdspartnere i rammeaftalen for rådgivning om broer og tunneler. De konkrete opgaver under aftalen vil blive tildelt ved miniudbud i perioden 2022-2025.


Vil du vide mere?

Ali Al-Jaberi - Group Manager, Bridges and Civil Structures, Transportation (Denmark)

Ali Al-Jaberi

Group Manager, Bridges and Civil Structures, Transportation (Denmark)

Kontakt Ali Al-Jaberi

AFRY forpligter sig til at beskytte dit privatliv og dine personoplysninger. Vi behandler personoplysninger i overensstemmelse med gældende love, forskrifter og vores privatlivspolitik.

Kenneth Habo - Market Area Manager, Transportation (Denmark)

Kenneth Habo

Market Area Manager, Transportation (Denmark)

Kontakt Kenneth Habo

AFRY forpligter sig til at beskytte dit privatliv og dine personoplysninger. Vi behandler personoplysninger i overensstemmelse med gældende love, forskrifter og vores privatlivspolitik.