Fremtidens Brøndby Strand, Esplanadeparken

AFRY og Light Bureau vinder konkurrence om at byudvikle Brøndby Strand

Sammen med Team COBE skal AFRY og Light Bureau føre Brøndby Strand ind i fremtiden

Store mentale afstande, tomme landskabsrum, lukkethed og utrygge områder. Det bliver nogle af de udfordringer, som Team COBE skal takle, når de sammen skal udarbejde den endelige udviklingsplan for Fremtidens Brøndby Strand.

Teamet, der udover Light Bureau og AFRY består af Cobe Architects, Urban Creators, JJW, Implement, EY og Marie Stender fra AAU, har netop vundet konkurrencen om at gøre Brøndby Strand til en moderne og attraktiv bydel.

Opgaven for de deltagende teams var at skabe grundlaget for en ambitiøs og visionær udviklingsplan for Fremtidens Brøndby Strand, der indeholdt en fysisk plan, en strategisk plan samt en tids- og etapeplan.

"Brøndby Strand er et spændende og komplekst område, der kommer til at udvikle sig enormt over de næste mange år," siger Poul Windfeld, der er Business Unit Manager for Transportation i AFRY i Danmark.

"Vi glæder os meget over, at både AFRY og Light Bureau skal være en del af processen, og at vi skal bidrage til at gøre området mere trygt, mere grønt og mere attraktivt for beboere nu og i fremtiden."

På projektet skal AFRY rådgive om byplanlægning, infrastruktur samt regnvandshåndtering, mens Light Bureau rådgiver om belysnings- og kunststrategier.

Fra fortid til Fremtidens Brøndby Strand

Brøndby Strand er opført i 1970'erne. Men den måde, byområdet blev anlagt på, er ikke fulgt med tiden, og i dag er det med til at skabe de udfordringer, der er med utryghed, lukkethed og manglende fællesskaber.

Derfor skal hele bydelen gentænkes, så den hænger bedre sammen med mere variation og grønne områder samt nye forbindelser og mødesteder. Der skal bl.a. bygges nyt med udgangspunkt i at blande forskellige boligtyper, butikker og institutioner. Samtidig skal fem af Brøndby Strand Parkernes 12 højhuse rives ned, fordi de er forurenet med mijøgiften PCB.

I udviklingsplanen, som AFRY og Light Bureau er en del af, skal bymidten fornys. Det gamle center foreslås revet ned og erstattet af nye karréer med rækkehuse, etageejendomme med butikker i stueetagen og mindre højhuse. Samtidig skal store dele af voldene omkring Esplanadeparken fjernes, og der bygges nye rækkehuse og punkthuse ind i det tilbageværende voldanlæg. Endelig er der lagt op til, at man bygger fem nye moderne højhuse.

AFRY's ydelser

  • Teknisk rådgivning for klimahåndtering, LAR og anlæg
  • Ansvarlig for udvikling af belysnings- og kunststrategier, der fremmer et trygt by- og kulturliv
  • Teknisk projektering af infrastruktur, samt beregning af anlægsudgifterne ved omlægning af infrastruktur.
Brøndby Strands nye bymidte
Brøndby Strands nye bymidte

Fakta

Hvad er Fremtidens Brøndby Strand? Arrow pointing right

Fremtidens Brøndby Strand er en strategisk byudviklingsplan, der skal sikre nye, tryggere og mere grønne rammer for områdets beboere.

Hvornår er projektet færdigt? Arrow pointing right

Projektet løber over en lang årrække og forventes først færdigt i 2040.

Hvem er aktørerne? Arrow pointing right

Sammen med Brøndby Kommune skal bydelens beboere, boligorganisationerne, grundejerne, erhvervslivet, kulturlivet og andre aktører skabe og udvikle Fremtidens Brøndby Strand.

Team Cobe, der består af AFRY, Light Bureau, Cobe Architects, Urban Creators, JJW, Implement, EY og Marie Stender fra AAU har vundet konkurrencen om at lave den strategiske udviklingsplan for området.

 

Hvor kan jeg finde mere info? Arrow pointing right

Du kan finde flere oplysninger om Fremtidens Brøndby Strand her og blandt andet læse Team COBE's vinderforslag til udviklingsplanen.

Kontakt os

Poul Windfeld - Business Unit Manager, Transportation (Denmark)

Poul Windfeld

Business Unit Manager, Transportation (Denmark)

Kontakt Poul Windfeld

Udfyld formularen, hvis du har en forespørgsel vedrørende salg. For andre forespørgsler kan du besøge vores kontorer- og kontaktsider.
Kim Lind Johannessen - Section Manager, Civil Works, Building Design, Herning

Kim Lind Johannessen

Section Manager, Civil Works, Building Design, Herning

Kontakt Kim Lind Johannessen

Udfyld formularen, hvis du har en forespørgsel vedrørende salg. For andre forespørgsler kan du besøge vores kontorer- og kontaktsider.
Lars Barthold Hansen - Market Area Manager, Light Bureau Denmark

Lars Barthold Hansen

Market Area Manager, Light Bureau (Denmark)

Kontakt Lars Barthold Hansen

Udfyld formularen, hvis du har en forespørgsel vedrørende salg. For andre forespørgsler kan du besøge vores kontorer- og kontaktsider.