Anders Bergstrøm fra AFRY.

AFRY på scenen i kulturel Aarhus-bydel

Dialogmøde med de unge i fokus

Hvordan skal bydelen Aarhus K, der dækker de historiske Godsbanearealer, se ud i fremtiden? Det kommer der flere bud på, når Fællesrådet Aarhus K inviterer til dialogmøde onsdag 28. september. Blandt andet fra AFRY’s Anders Bergstrøm, der er direktør for ingeniørkoncernens aarhusianske konstruktionsafdeling.

Pressemeddelelse:

Grønne områder eller små caféer. Høje bygninger eller lave klyngehuse. Historik eller ny identitet. Der er mange overvejelser, når man skal planlægge byens rum og arealer. Det ved de kommunale byplanlæggere, og det bliver borgerne i den centrale bydel Aarhus K, der dækker Godsbanearealerne, snart klogere på.

Fællesrådet Aarhus K har nemlig inviteret til et åbent dialogmøde 28. september klokken 15.30-18.30 på Arkitektskolen Aarhus. Titlen er ”Fremtidens By – de unges visioner for Aarhus”.

På mødet kan publikum høre oplæg fra professor, arkitekt og byplanlægger Jan Gehl samt AFRY’s Anders Bergstrøm, ligesom flere lokale aktører som Center for Væredygtighed og Studenterrådet kommer på banen. Afsættet for det hele er en undersøgelse af AFRY.

De unges aftryk på byen

I efteråret 2021 spurgte AFRY i en stor, tvær-europæisk undersøgelse til de unges ønsker og holdninger til fremtidens byer. Fællesrådet Aarhus K er stødt på undersøgelsen, og den har inspireret til planlægningen af arrangementet.

”Undersøgelsen inspirerede os til at planlægge dialogmødet med udgangspunkt i netop de unge. De er ofte glemt og fraværende, når borgerinddragelsen foregår på de traditionelle borgermøder. Med dialogmødet forsøger vi at tage initiativ til en anderledes borgerinddragelse, hvor vi giver de unge plads, i forventning om at vi får et anderledes perspektiv på ønsker til fremtidens byer og byliv,” siger Holger Færch, der er bestyrelsesmedlem i Fællesrådet Aarhus K.

”I vores bydel er Godsbanearealerne og DSB-værkstederne et nyt, stort og fremtidigt sammenhængende byudviklingsområde. Godsbanearealerne er det oplagte konkrete fysiske område, vi sætter fokus på. Hvordan fremmer vi de unges muligheder for at få sat et aftryk på den kommende planlægning af området?” tilføjer han.


Et oplyst grundlag

AFRY’s Anders Bergstrøm er den første oplægsholder på scenen på Arkitektskolen. Han vil give publikum et indblik i nogle af svarene fra undersøgelsen, og dernæst skal publikum selv prøve kræfter med nogle af spørgsmålene. Det interessante bliver at se, om svarene fra publikum differentierer sig fra svarene i undersøgelsen.

Anders Bergstrøm vil desuden sætte fokus på, hvilke interessenter der er på spil i byudvikling. Alt sammen for at klæde publikum – borgerne i Aarhus K – bedst mulig på til at kunne give de lokale byplanlæggere konkrete og realisérbare emner at arbejde videre med.

”Fællesrådets initiativ med dialogmødet for områdets borgere er supergodt, for byplanlægning handler nemlig i høj grad om at inddrage beboerne. Og det er vigtigt, at når borgerne giver deres besyv med til de lokale byplanlæggere, at de så gør det på et oplyst grundlag. Derfor ser jeg frem til at dele ud af de indsigter, vi har fået via vores undersøgelse om Fremtiden Byer, siger Anders Bergstrøm, afdelingsdirektør for AFRY Design Aarhus, en afdeling der inkluderer Konstruktion, El & CTS, VVS samt Anlæg.


Efter arrangementet er det planen, at fællesrådet vil sende en videodrejebog med udtalelser fra deltagerne til byplanlæggerne i Aarhus Kommune. På den måde giver borgerne input til dem, der skal udvikle og designe fremtidens Aarhus K.

 

Læs mere om arrangementet og se hele programmet på Facebook via linket her.

 

Om Godsbanearealerne

  • Et knap 13 ha stort areal mellem Skovgaardsgade og Ringgadebroen i det centrale Aarhus. Siden 1920’erne har arealet været et jernbane-, ranger- og godsbaneområde, der gjorde Aarhus til centrum for produktion, godstransport og byudvikling. Størstedelen af området har ligget tomt, efter DSB forlod det i begyndelsen af 00’erne. Aarhus Kommune købte arealerne i 2008 med henblik på at skabe et nyt byområde i direkte tilknytning til Midtbyen.
  • Første etape byudvikling af Godsbanearealerne er i gang, og den dækker områdets nordlige del. Anden etape dækker områdets sydlige arealer, som ifølge Aarhus Kommunes udviklingsplan for området skal byggemodnes frem mod 2025.
  • K’et i Aarhus K står for kultur, kreativitet, kulturhistorie og knudepunkt.

Kilde: Udviklingsplan for Godsbanearealerne 2017, Aarhus Kommune.

Vil du vide mere om fremtidens byer eller arrangementet i Aarhus K?

Anders Bergstrøm - Department Director, Building Design, Aarhus, Buildings (Denmark)

Anders Bergstrøm

Department Director, Building Design, Aarhus, Buildings (Denmark)

Kontakt Anders Bergstrøm

Udfyld formularen, hvis du har en forespørgsel vedrørende salg. For andre forespørgsler kan du besøge vores kontorer- og kontaktsider.
Joan Windfeldt - Senior Communications Advisor

Joan Windfeldt

Senior Communications Advisor, Press Officer (Denmark)