Det nye Sølund

AFRY skal bygge Det nye Sølund sammen med Züblin og C.F. Møller Architects.

11/12/2020

AFRY skal bygge Det nye Sølund sammen med Züblin og C.F. Møller Architects.

Projektet, som Samvirkende Boligselskaber (SAB) står bag, består af 360 plejeboliger, 22 ældreboliger og 150 ungdomsboliger – i alt 38.000 m2 med kælder og parkering, daginstitution og butikker i stueplan.

Med Det nye Sølund er visionen at skabe åbne og inkluderende rammer, der giver beboerne mulighed for at komme hinanden ved.

Det nye Sølund skal med andre ord være et generationsfællesskab, hvor ældre, seniorer, unge og børn ikke kun bor sammen, men supplerer og drager nytte af hinanden. Samtidig skal der være plads til, at beboergrupperne og beboerne hver især har mulighed for at trække sig tilbage og være sig selv.

Samarbejde og bæredygtighed i fokus

Ambitionen for projektet er at sætte høje standarder for bæredygtighed. Derfor bliver dele af konstruktionerne udført i træ fra bæredygtigt skovbrug. I stedet for beton, benyttes der som et grønnere alternativ CLT-træelementer i de øverste etager.

Også samarbejdet er i fokus på Det nye Sølund, hvor teamet allerede fra et tidligt stadie sætter fokus på at komme godt fra start.

”Samarbejde er det ord, der bedst kan sammenfatte vores forretningsmæssige udvikling gennem de seneste mange år. Et konstruktivt samarbejde med alle byggeriets interessenter er for os helt afgørende,” siger Jacob Bisgaard Rasmussen. ”Vi glæder os meget til at skabe de bedste rammer for de kommende beboere sammen med Züblin og C.F. Møller.”

AFRY leverer rådgivning inden for bl.a. konstruktioner, VVS, el, ventilation, brand og akustik.

Fakta

ENTREPRISEFORM: Totalentreprise

AREAL: 38.000 m² etageareal, 11.000 m² kælder med parkering

UDFØRELSESPERIODE: 2021–2026

ENTREPRENØR: Züblin

ARKITEKT: C.F. Møller Architects

 

Det nye Sølund
Fotos: C.F. Møller