Jernbaner

AFRY vinder rammeaftale for Banedanmark på op til 150 millioner kr.

AFRY vinder rammeaftale for Banedanmark på op til 150 millioner kr.

Høj kvalitet, tillidsfuldt samarbejde og bred teknisk faglighed var afgørende faktorer, da Banedanmark endnu engang valgte AFRY som samarbejdspartner. Denne gang på en rammeaftale, der dækker over fagtilsyn på alle Banedanmarks igangværende og kommende projekter frem til 2027.

AFRY’s eksperter inden for transport, byggeri og energi skal i løbet af de næste fire år udføre fagtilsyn på alle Banedanmarks projekter i Øst- og Vestdanmark inden for blandt andet miljø, konstruktioner, spor, jord, afvanding, stærkstrøm og kørestrøm. En rammeaftale, der består af 16 delkontrakter med en samlet værdi på 150 mio. kr.

’’Når det lykkes os at indgå i en rammeaftale af denne kaliber, så er der meget at være stolt af. Først og fremmest vores gode og mangeårige samarbejde med Banedanmark, som nu kan fortsætte, men også AFRY’s brede palet af tværfaglige kompetencer. Tilsammen har det skabt forudsætningerne for, at vi ikke alene kan byde ind på, men også vinde 12 delkontrakter ud af 16 mulige,’’ siger Amir Bigdeli, der er sektionschef for Civil Engineering i AFRY-koncernens danske BU Transportation.

’’Med denne rammeaftale styrker vi vores omdømme og position i markedet endnu mere,’’ tilføjer han.

Amir Bigdeli
Amir Bigdeli, sektionschef for Civil Engineering i AFRY-koncernens danske BU Transportation.

Kernen i et godt samarbejdet

Til hver delkontrakt er der udpeget en række leverandører, som Banedanmark kan vælge at inddrage i de projekter, der behøver fagtilsyn over de næste fire år. Leverandørernes egnethed til opgaven vurderes fra delprojekt til delprojekt. Og her er AFRY altså kommet i betragtning i 12 af de i alt 16 delkontrakter inden for rammeaftalen.

’’Vi stiller med et ressourcestærkt og tværfagligt hold af eksperter fra flere afdelinger i AFRY. Og med vores mangeårige samarbejde er projekterne i trygge hænder hos AFRY’’, forklarer Amir Bigdeli og fortsætter:

’’Når vi er ude at lave tilsyn på projekter, så er vi der også som repræsentanter for kunden. Det er vores fornemste opgave at sørge for, at kvalitetsniveauet lever op til Banedanmarks standarder. Og som en nær samarbejdspartner har vi stor erfaring med og kendskab til, hvad Banedanmark forventer og kræver af deres leverandører. Det er kernen i et trygt og tillidsfuldt samarbejde – for begge parter,’’ siger Amir Bigdeli.

Banedanmark er Danmarks største forvalter af jernbaneinfrastruktur. Udover at udvikle, drive og vedligeholde det danske jernbanenet, er de også ansvarlig for al togtrafik og køreplanlægning i Danmark. Som led i den grønne omstilling af jernbanenettet planlægger Banedanmark at elektrificere flere strækninger frem mod 2027.

Vil du vide mere?

Poul Windfeld - Business Unit Manager, Transportation (Denmark)

Poul Windfeld

Business Unit Manager, Transportation (Denmark)

Kontakt Poul Windfeld

Udfyld formularen, hvis du har en forespørgsel vedrørende salg. For andre forespørgsler kan du besøge vores kontorer- og kontaktsider.