Kirkebjerg i Brøndby

Light Bureau skal forvandle tidligere erhvervsområde til grønt åndehul

Light Bureau skal forvandle tidligere erhvervsområde til grønt åndehul

Kirkebjerg i Brøndby skal over de næste mange år omdannes fra gammelt industrikvarter til ny bydel med boliger og grønne områder.

Et team bestående af Light Bureau, OPLAND og Via Trafik har fået opgaven med at omdanne den nedrevne industriejendom på Elementfabrikken til grøn ankomstplads og mødested for den nye bydel i Brøndby Kommune.

Med fokus på rummelige pladsdannelser og gode opholdsmuligheder, rekreative arealer, synlig håndtering af regnvand og etablering af stiforbindelser bl.a. til det fremtidige letbanestop ved Søndre Ringvej bliver Den Grønne Ankomstplads et naturligt samlingspunkt og et attraktivt grønt åndehul for den kommende bydel.

”For os handler byrumsudvikling altid om at skabe et trygt miljø i de mørke timer. På Den Grønne Ankomstplads glæder vi os til at designe tryghedsskabende belysning, der både er funktionel og æstetisk, som understøtter de nye opholdsmuligheder og sikrer tryg færdsel fra S-toget til den kommende Letbane," siger Lars B. Hansen, Market Area Manager, Light Bureau.

Et historisk område

Det kommende urbane landskabsprojekt kommer til at have et højt naturindhold, og regnvandet håndteres lokalt på grunden – begge dele med udgangspunkt i kommunens mål om at blive CO2-neutrale senest i 2050 samt ”Regn og Hav 2018”, som omhandler håndtering af regnvand.

Den Grønne Ankomstplads’ udformning bygger på lokalplanens vision om at skabe et attraktivt boligområde med grønne arealer og plads til det gode liv. Indenfor en 10-årig periode er det planen, at der bliver skabt op imod 2000 nye boliger til omkring 5000 nye borgere i Kirkebjerg.  

Kirkebjerg opstod som industriområde lige efter 2. verdenskrig og rummer en spændende historie af national og international betydning. Flere af fabriksbygningerne bevares og vil sammen med de kommende lejeboliger danne rammen om det nye bykvarter.

Opgaven er udbudt af Brøndby Kommune og vundet af OPLAND Landskabsarkitekter som totalrådgiver med Via Trafik og Light Bureau som underrådgivere.

Projektet forventes færdigt i 2024.

 

Fakta


Bygherre: Brøndby Kommune

Sted: Kirkebjerg

Landskab: OPLAND

Ingeniør og trafik: Via Trafik

Lys: Light Bureau – part of AFRY

Kontakt

Lars Barthold Hansen - Market Area Manager, Light Bureau Denmark

Lars Barthold Hansen

Market Area Manager, Light Bureau (Denmark)

Kontakt Lars Barthold Hansen

Udfyld formularen, hvis du har en forespørgsel vedrørende salg. For andre forespørgsler kan du besøge vores kontorer- og kontaktsider.