Afry x Novozymes Automation Academy

Novozymes og AFRY skaber nyt, fælles uddannelsesforløb om automation

Nyt uddannelsesforløb skal være med til at sikre fremtidens arbejdskraft inden for biosolutions

Automation Academy er navnet på det nye uddannelsesforløb, som biotech-virksomheden Novozymes og ingeniørkoncernen AFRY står bag. Målet er at sikre fremtidens arbejdskraft i en hastigt voksende bioøkonomi; Midlet er et attraktivt uddannelsesforløb med både teori og praktisk erfaring.  

Inden for de seneste 15 år har Danmark – og særligt Sjælland – udviklet sig til et lokalt kraftcenter med global rækkevidde inden for områder som biosolutions og life science. For at kunne fastholde og udvikle denne styrkeposition er det afgørende at imødekomme behovet for ressourcer til at designe, bygge og optimere produktionsfaciliteter. Også i fremtiden. Derfor har Novozymes og AFRY i samarbejde skabt Automation Academy.  

”Bioøkonomien forventes at nå en samlet global markedsværdi på ca. 600 mia. dollars i 2026, svarende til godt 3.700 mia. kr. I Danmark har vi et stort vækstpotentiale inden for netop dette segment, men det kræver kompetente ressourcer med specialistviden inden for teknologi, effektivitet og ikke mindst compliance management. Pt. er der stor mangel på arbejdskraft, så hvis vi vil skabe en bæredygtig udvikling, er det afgørende, at vi sørger for at uddanne nye og flere specialister inden for de tekniske fag. Ellers taber vi konkurrencekraft såvel som internationalt fokus fra flere store investorer, hvoraf flere allerede har etableret produktion i Danmark. Derfor er vi meget glade for samarbejdet om Automation Academy med Novozymes,” siger Jens Rasmussen, der er Market Area Manager for AFRY’s automations-afdeling i Kalundborg.  


Sikrer værdifuld knowhow

Novozymes er verdens førende leverandør af industrielle enzymer og mikroorganismer, der fremmer industrier og gør hverdagsprodukter mere bæredygtige. Virksomhedens faciliteter til produktion af enzymer i Kalundborg er verdens største, og nødvendigheden af at sikre fremtidens arbejdskraft inden for biosolutions i Danmark er dermed med til at styrke forretningsgrundlaget.  

”Samarbejdet med AFRY om Automation Academy er unikt, fordi det bidrager til udvikling af både fremtidens arbejdskraft, industri og vores værdifulde knowhow inden for biosolutions i Danmark,” siger Jesper Haugaard, der er Vice President of Operations i Novozymes’ afdelinger i Europa, Mellemøsten og Asien.  

”Styrken ved et forløb som Automation Academy er, at kandidaterne får omsat teori til praksis i umiddelbar forlængelse. Det bidrager til et opdateret vidensniveau, som er afstemt med aktuel praksis, samt en virkelighedsnær forståelse for procesautomation og den værdiskabende rolle, en automationsingeniør har,” tilføjer han.

Person looking up to the starry sky
AFRY x Novozymes | Automation Academy
Læs hele beskrivelsen af forløbet inklusiv ansøgningsfrist.  

Ordforklaringer

Hvad er bioøkonomi? Arrow pointing right

Bioøkonomien omfatter aktører, der bidrager til at udvikle og fremstille produkter, der baserer sig på fornybare, biologiske ressourcer. Det vil sige planter, enzymer, celler, bakterier og andre mikroorganismer. Bioøkonomien kan ikke afgrænses til en bestemt branche eller et bestemt erhverv. Det er et økosystem af forskningsaktive virksomheder, der forsker i, udvikler og fremstiller biobaserede løsninger – ”biosolutions” – der anvendes inden for en bred vifte af brancher og sektorer. I Danmark repræsenterer farma, medicin og ”rød biotek” den største og økonomisk mest betydningsfulde gren af bioøkonomien.

Hvad er biosolutions? Arrow pointing right

Biosolutions er et tværgående erhvervsområde, der udspringer af forskning i at forstå og udnytte biologiske systemer. Biosolutions omfatter bl.a. enzymer, proteiner, bakterier, farvestoffer, biokemikalier, biomaterialer, biobrændstoffer mv., som fremstilles i industriel skala.  

I Danmark er biosolutions særligt udbredt inden for avancerede fødevarer, hvor vi har styrkepositioner inden for biobaserede ingredienser og fermenteringsteknologi, der bl.a. anvendes i fremstillingen af øl og ost.  

Men vi har også en række stærke virksomheder inden for industrielle enzymer, biobaserede kemikalier, biobaseret foder, plante- og frøforædling, bioenergi og biobaseret miljøteknologi.

Vil du vide mere?

Jens Rasmussen - Market Area Manager

Jens Rasmussen

Market Area Manager, Pharma, Biotech Automation, Kalundborg

Kontakt Jens Rasmussen

Udfyld formularen, hvis du har en forespørgsel vedrørende salg. For andre forespørgsler kan du besøge vores kontorer- og kontaktsider.
Vinni Jürgensen - Head of Communications (Denmark)

Vinni Jürgensen

Head of Communications (Denmark)

Kontakt Vinni Jürgensen

Udfyld formularen, hvis du har en forespørgsel vedrørende salg. For andre forespørgsler kan du besøge vores kontorer- og kontaktsider.