Industrial pipelines with sunset, hero image for process industries

Procesindustri

Forståelse af værdikæden fra råvarer til slutproduktmarkeder – og alt derimellem

Vi understøtter den globale procesindustri inden for papir, kemikalier, biobaserede løsninger og bioraffinering, minedrift og metaller, mad- og drikkevarer, samt andre procesindustrier. Vores globale tilstedeværelse gør os til den ideelle partner, når der kræves global top-level procesteknologi kombineret med lokal tilstedeværelse.

Hele procesindustrisektoren søger og udvikler løsninger til at løse udfordringerne i forbindelse med den samlede effektivitet og bæredygtighed. Omdannelsen af ​​virksomhederne, især inden for Pulp & Paper, og sektoren for fossilbaserede kemikalier og olieraffinaderier har opmuntret os til at innovere nye løsninger, f.eks. inden for digitale løsninger, miljø og sundhed, og sikkerhed, samt i den samlede effektivitet, inklusiv råmateriale, energi og vandeffektivitet. 

Vores servicetilbud dækker hele livscyklussen og værdikæden for kundernes forretning. Vi betjener vores kunder fra tidlige strategiske udviklingsfaser til store CAPEX-implementeringsprojekter og støtte under driftsfasen. 

En unik kombination af specialistkompetencer inden for procesteknologi og multidisciplinær ingeniørekspertise gør det muligt for os at skabe værdi for vores kunder i alle slags undersøgelser, implementeringsprojekter og under den daglige drift af industrianlægget. Miljø-, sundheds- og sikkerhedsopgaver og andre konsulentopgaver udføres i samarbejde med specialister i procesteknologi for at skabe det store billede og sammenhænge med processer. 

Vores nøglekompetencer:
  • Pulp & Paper, Forest Industry

  • Biobaserede løsninger som bioraffinering

  • Kemisk industri

  • Minedrift og metaller

  • Mad- og drikkevarer

  • Andre procesindustrier

Kontakt os

Anders Bennermark

Business Unit Manager, Industrial & Digital Solutions