Woman holding folder

Mål for vækst og bæredygtighed

AFRY's mål

Vækst

10 % organisk vækst samt opkøb af virksomheder

EBITA

10 % over en konjunkturcyklus

Nettogæld

Nettogæld/EBITDA 2,5

Bæredygtighedsmål

Bæredygtighedsmålene er vigtige elementer i AFRY's strategi. Det er arbejdet med at udvikle bæredygtige løsninger, agere forsvarligt som virksomhed og være en attraktiv arbejdsgiver, som driver forretningen. De nye bæredygtighedsmål, som blev vedtaget i 2020 er præsenteret her:

  • Øge vores nettopositive indvirkning gennem vores projekter og derved hjælpe med at sætte skub i den grønne omstilling.
  • Halvere CO2-udledningerne pr. medarbejdere i 2030 og opnå en nettoudledning på nul i 2040.
  • Skabe øget inklusion og mangfoldighed på arbejdspladsen med udgangspunkt i baggrund, kultur og køn (40 % kvindelige ledere i 2030)
  • Passe på medarbejdernes helbred og sørge for en god balance mellem arbejde og fritid
  • Skabe forudsætninger for modigt lederskab
  • Øge medarbejdertilfredsheden
  • Øge kundetilfredsheden
  • Sikre etisk forretningsdrivelse.