Student housing goes green i Denmark

Studieboliger klædt i grønt

Spektakulært byggeri med fordele for naturen

Offentlige grønne områder trækker ofte det korte strå, når byerne udvider og udvikler sig. Men der er måder at tackle boligmangel på uden at skade de naturlige omgivelser. Bygninger kan faktisk bidrage til miljømæssige fordele. Lige uden for København er AFRY med til at udvikle BaseCamp Lyngby - et spektakulært boligbyggeri til studerende, hvor naturen har fået lov til at sætte betingelserne.

”For at imødekomme efterspørgslen efter boliger til overkommelige priser for unge mennesker udvikler byggebranchen normalt mindre boliger med lavere standard ved hjælp af billige materialer. Vi tænker anderledes og bygger kvalitetsboliger og tilføjer værdi for offentligheden og de naturlige omgivelser i processen, ”siger Lars Hagstrøm.

Lars er skandinavisk udviklingsdirektør for BaseCamp Student. Sammen med AFRY og Lars Gitz Architects udvikler de et studieboliger i Lyngby lige uden for København. BaseCamp Lyngby svarer på mange måder til almindelige studieboliger med individuelle værelser og fællesområder. Men fra et arkitektonisk perspektiv er bygningen helt anderledes.

”Vi havde to krav til AFRY og Lars Gitz: Bygningen skal være spektakulær, og projektet skal give miljømæssige og sociale fordele. Det var vigtigt for os at skabe en åben og indbydende struktur, som eleverne og folkene i Lyngby kan nyde,” siger Lars.

Green student housing

Grøn park på taget

Bygningen forventes at være færdig i 2020, men allerede i 2018 blev BaseCamp Lyngby tildelt den prestigefyldte projektpris - en af ​​fem årlige priser, der blev givet af det nordiske mediefirma Estate Media til indflydelsesrige byggeprojekter. Den 41.000 kvadratmeter store bygning rejser sig i op til fem etager og den bølgende form snor sig gennem landskabet. På taget kommer der en grøn park, som bliver åben for offentligheden såvel som for beboerne. Intentionen om at skabe inkluderende rum, hvor medlemmer af forskellige grupper i samfundet kan mødes, er noget, der gennemsyrer hele projektet. For at fremme social bæredygtighed vil BaseCamp Lyngby også omfatte boliger, hvor seniorer bor side om side med de studerende og deler nogle fælles områder.

”Lyngby kommune kunne lide ideen om en park, der er åben for alle, ikke kun for beboere. Dette projekt giver meget tilbage til lokalsamfundet, men bevarer naturen i vid udstrækning,” fortsætter Lars Hagstrøm.

Bidrager til biodiversitet

Forbindelsen til landskabet er en afgørende faktor for projektet. Den skrånende 700 meter græsbelagte sti rundt i parken på taget, fremhæver den omgivende natur som det afgørende fokus for projektet.

Parken omslutter bygningen og får den til at "smelte sammen" med terrænet og skabe en sammenhængende grøn helhed. Som rådgivende ingeniør under hele processen har AFRY ansvaret for anlægsarbejder, konstruktion og projektering af el, vand, energi, ventilation og spildevand.

Ingeniører har fokuseret på at finde løsninger, der ikke kun minimerer påvirkningen på omgivelserne, men faktisk bidrager positivt.

”Ved at absorbere og bevare regnvand reducerer det grønne tag belastningen på kloaksystemet. I stedet for at tilpasse veje og parkeringspladser har vi brugt fortovsfliser med en åben struktur, så græs kan vokse mellem fliserne. Det bevarer det grønne miljø, samtidig med at miljøpåvirkningen minimeres ”, siger Karl Henrik Elkjær, seniorprojektleder hos AFRY.

Tagparken er hjertet i området - en oase, hvor dyr og planter kan trives sammen med beboerne.

”Vi samarbejder med en landskabsarkitekt, der har foreslået at give parken en forskelligartet vegetation, inklusive stauder, træer og græs. Det endelige forslag er endnu ikke afsluttet, men vi har til hensigt at skabe en mangfoldig flora, der tiltrækker fugle og insekter, og fremmer biodiversiteten,” fortsætter Karl Henrik.

Sociale og miljømæssige fordele

Bofællesskaber fremhæves ofte som en miljøvenlig måde at leve på. Når folk deler fællesrum, vaskemaskiner og køkkenfaciliteter, reduceres brugen af ​​energi og ressourcer. Samtidig understøtter BaseCamp Lyngby sociale værdier gennem øget interaktion. Med nutidens voksende behov for boliger og en øget interesse for bæredygtighed og deleøkonomi kan samboende være svaret på fremtidige boligudfordringer. Under alle omstændigheder er BaseCamp Lyngby et unikt og spændende eksempel på, hvad der kan ske, når man kombinerer sociale og miljømæssige faktorer og giver dem mulighed for at støtte hinanden i stedet for at arbejde mod hinanden.

"Vores vision er at tiltrække besøgende fra hele Københavns-regionen og designe et socialt miljø, der vil forme studerendes liv og give beboerne i Lyngby et fælles sted at mødes," siger Lars Hagstrøm.

740 boliger til både unge og gamle

Bygningens omfang er primært ungdoms- og kollegieboliger med i alt 600 enheder. Desuden indgår 40 seniorboliger og 70 gæsteboliger samt 30 udlejningsboliger til kommunen. For at skabe en fælles platform for beboerne etableres et fælleshus som en rund bygning placeret midt i området, bestående af kælder og 2 etager over terræn i alt 2.250 m². Her strækker et stort atriumrum sig gennem hele bygningen i etagerne over terræn.

Fælleshuset indrettes med kælder med hobbyrum, festsal og teknikrum. Stueetage: Cafe, vaskeri, supermarked og gaming room samt 1. sal med bibliotek og fitness. Der udføres selvstændig parkeringskælder med ca. 83 pladser.