Food and Life Science 2

Sådan tilpasser du din mejeriproduktion til en verden i forandring

Det er bredden på komptencerne og evnen til at integrere dem, som for alvor gør en forskel.

I dag er mælk og mejeriprodukter blandt de vigtigste fødevarer i verden på grund af deres næringsindhold og sundhedsværdi.

For at følge med markederne og forbrugerefterspørgslen må mejeriproducenter hele tiden udvikle sig og investere i nye eller i eksisterende produktionsfaciliteter for at kunne leve op til stigende krav om sunde og bæredygtige produkter samt clean labels.

Men det er ikke let at forudsige, hvad fremtiden bringer, og hvordan det potentielt påvirker mejeriproduktionen og mejeriprodukter.

De forhold, som gør, at man vælger at igangsætte en ny produktionsfacilitet kan have ændret sig radikalt, når nøglerne bliver afleveret. Typisk tager det 2-3 år at færdiggøre et projekt afhængigt af, hvilken type projekt, der er tale om, samt hvilke ydelser og hvilken rådgivning som er inkluderet.

”Det, vi ser, er, at mange ting kan nå at ændre sig inden for den tidshorisont. Markederne forandrer sig og nye trends dukker op. Måske er man nødt til at udvide sin produktionsfacilitet fra en mindre til en større, at omstille sin produktion fra mælkebaserede til plantebaserede produkter eller gå i gang med at genanvende og udnytte affaldsprodukter som en del af en mere bæredygtig produktion. Fremtidssikringen ligger derfor i at kunne designe fleksible løsninger,” siger Morten Christiansen, Section Manager, Food & Dairy i AFRY.

Et kig i krystalkuglen

For nogle år siden bestod et projekt typisk af kunden samt en rådgiver inden for henholdsvis utility, proces, advanced automation samt industribyggeri. Ofte ville en kunde selv levere rådgivningen inden et enkelt eller to fag. Det, vi ser i dag, er at kunder i langt højere efterspørger eksperter, som kan levere hele pakken. En rådgiver, som kan hjælpe dem med at kigge ind i krystalkuglen og designe løsninger til fremtidige behov.

”Når vi taler om mejeriproduktion her i Danmark og i Norden, så ser vi et øget behov for integrerede og skræddersyede løsninger,” siger Peter Christiansen, Department Director, Industry Buildings i AFRY. ”Det kræver, at vi er i stand til at kombinere og integrere viden og ekspertise fra forskellige fagområder. Det er her, at vi gør en forskel for kunden.”

En case: Fra ide til nøglefærdig produktionsfacilitet

En kunde, som AFRY har arbejdet for igennem mange år, ønskede at udvide en eksisterende fabriksbygning med henblik på at udvide mejeriets produktionskapacitet af et surmælksprodukt. Projektet bestod af en ny bygning, procesudstyr og automatiserede produktionslinjer, og var et såkaldt EPC-projekt (engineering, procurement and construction). AFRY leverede rådgivning inden for proces, utility, byggeri, automation og commissioning og fungerede som single point of contact.

Med alle kompetencer samlet ét sted kunne AFRY designe en skræddersyet løsning og hjælpe kunden med at håndtere de risici, man ofte ser i store og komplekse mejeriprojekter. AFRY var også i stand til at udføre projektet uden afbrydelser i den daglige produktion, som skulle opretholdes under projektet.

”Der er mange fordele ved et setup som dette,” siger Morten Christiansen, Section Manager, Food & Dairy. Som rådgiver betyder det, at vi kan få solidt grundlag for projektets omfang og CAPEX i de tidlige projektfaser, og det er altafgørende, hvis man skal lave en optimeret og fremtidssikret løsning for kunden. At have et integreret team i AFRY bidrager til færre grænseflader, og så er vi vant til at arbejde sammen på en lang række andre projekter - og det er mere tidseffektivt.

Det, vi gjorde

På projektet var der en lang række specialistydelser og processer, som skulle koordineres, beskrives, planlægges og eksekveres.

AFRY leverede totalrådgivning på bygning og forsyningsforhold samt projektering, levering og idriftsættelse af de automatiserede proceslinjer.

Projektteamet bestod af eksperter fra flere forretningsområder i AFRY i Danmark: Industry Buildings, Food & Fairy samt Advanced Automation.

”Håndtering af grænsefladerne er vigtigt i forhold til at forbedre kommunikation, styre projektets interessenter og reducere problemer og konflikter. Samtidig giver det os mulighed for at skabe mere gennemsigtighed og klarhed over roller, ansvar og leverancer. Endelig hjælper det til, at man i højere grad undgår budgetoverskridelser og reducerer fejl,” siger Kasper Nielsen, Advanced Automation i AFRY.

3 gode råd

3 gode råd Arrow pointing right

Når du skal vælge rådgiver:

  • Inddrag din rådgiver tidligt i forløbet og vælg en, som kender dig og din forretning godt (eller er villig til det).
  • Vælg en rådgiver, der har alle ydelser inhouse – også bæredygtighed.
  • Vælg en rådgiver, som kan og tør hjælpe dig med at planlægge til fremtiden.
Man and woman at desk infront of window