AFRY tilbyder 3D-scanning af byggeri, procesindustri og infrastruktur

3D-scanning og visualisering af byggeri, procesindustri og infrastruktur

Hurtig og kontaktløs måling af alle slags overflader

AFRY tilbyder en komplet, nøjagtig og detaljeret 3D-scanning af dit projekt, hvad enten du arbejder med byggeri, procesindustri eller infrastruktur.

Planlægning og koordinering af projekter tager tid, og uforudsete udfordringer i udførelsesfasen kan blive dyre. Det kan en 3D-scanning af projektet gøre op med.

Som en af pionererne har AFRY opbygget mange års erfaring og solide kompetencer inden for 3D-scanning. AFRY’s eksperter har nemlig været med hele vejen fra traditionel opmåling til digital scanning af bygninger og anlæg, og i dag tilbyder vi markedets bredeste udvalg af services inden for 3D scanning.

Nøglen til succes ligger dels i en tæt dialog med kunden om krav og behov, dels i en dedikation for at bringe den nyeste teknologi i spil.

En 3D-scanning af eksisterende bygninger giver dig et solidt grundlag for at vælge den rigtige løsning til f.eks. tilbygninger, ombygninger eller nybygning op mod eksisterende bygninger.

3D-scanning giver optimal planlægning

Med 3D-scanning skaber vi en præcis model af en bygning eller et industri- eller infrastrukturanlæg. Det sker, ved at en laserscanner tager en række billeder af f.eks. et proceslokale, som bliver lagt sammen digitalt til en 3D-model. Alle overflader bliver scannet i processen, og den indsamlede data sættes sammen i tre dimensioner som x-, y- og z-koordinater. Scanningen giver dermed et komplet og detaljeret overblik over projektet fra alle sider og vinkler.

Det er de færreste bygningsejere som besidder opdaterede tegninger af deres bygningsmasse, og oftest har bygninger gennemgået en del ombygninger som ikke er blevet dokumenteret i 2D eller 3D. En 3D scanning kan konverteres til en 3D model, som danner basis for en mere akkurat optegning af de eksisterende forhold, med en række fordele:

 • Komplet, nøjagtig og detaljeret gengivelse i 3D-format
 • En detaljeret og geometrisk korrekt model
 • Hurtigere og mere præcis dokumentation af eksisterende forhold
 • Basis for den videre skitsering og projektering
 • Afklaring af pladsforhold og dimensioner på eksisterende rum
 • Data, som kan bruges til efterfølgende CAD-produktion, og som er ideelle, når gamle tegninger er mangelfulde eller af dårlig kvalitet
   

En 3D-model er derfor en meget detaljeret og geometrisk nøjagtig tredimensionel kopi af lokaliteten, som kan roteres og ses fra forskellige vinkler på en computer. Alle aspekter af projektet klassificeres i modellen, og derfor kan alle involverede parter anvende 3D-modellen i deres planlægning og dermed optimere arbejdsprocesser.

Ved at anvende 3D-scanning som en del af planlægningsprocessen kan risikoen for uforudsete udfordringer i udførelsesfasen reduceres betydeligt og i nogle tilfælde helt elimineres.

Mange muligheder med 3D-scanning

3D-scanning kan anvendes til mange forskellige formål, herunder genopbygning af industrianlæg, digitalisering af infrastrukturprojekter, ​​byggeprojekter og meget andet.

Fordele ved 3D-scanning af byggeri, procesindustri og infrastruktur

 • Komplet, nøjagtig og detaljeret gengivelse i 3D-format
 • Hurtig og kontaktløs måling af alle slags overflader
 • Nøjagtige målinger, uanset lysforhold, dag eller nat
 • En detaljeret og geometrisk korrekt model
 • Data, som kan bruges til efterfølgende CAD-produktion, og som er ideelle, når gamle tegninger er mangelfulde eller af dårlig kvalitet.

Træf bedre beslutninger med visualiseringer

Som bygningsejer skal der tages store beslutninger om bygningens udseende, indretning og disponering. Her kan du med fordel gøre brug af visualiseringer. De anvendes typisk til at give forskellige forslag til indretning, farvevalg, lysindfald, overflader m.m., kan udføres i både 2D still-billeder samt interaktive 3D-modeller, hvor du kan tage en rundtur i det virtuelle byggeri.

Visualiseringer kan med fordel bruges til:

 • Afklaring af farver og materialer på facader samt facadernes opbygning, skala, glasarealer m.m.
 • Visualisering af rumforløb, skala og materialer/overflader
 • Visualisering af kontekst til de omkringliggende bygninger samt deres skala og arkitektoniske udtryk
 • Afklaring af vinduespartier, lysindtag, møbleringsforslag
 • Generelle stemningsbilleder, der giver bygningsejeren en fornemmelse for den fremtidige bygnings udseende og giver en tryghed i valget af materialer, farver, overflader m.m.
 • En interaktiv 3D-model, som kan aktiveres og opleves med Virtual Reality-briller eller via en online viewer som f.eks. Dalux

Vil du vide mere om 3D-scanning og visualisering af dit projekt?

Mark Linnebjerg - Constructing Architect, Building Technology, Consultancy

Mark Linnebjerg

Constructing Architect, Building Technology, Consultancy

Kontakt Mark Linnebjerg

Udfyld formularen, hvis du har en forespørgsel vedrørende salg. For andre forespørgsler kan du besøge vores kontorer- og kontaktsider.
Morten Krægpøth - Group Manager, Building Technology, Consultancy

Morten Krægpøth

Group Manager, Building Technology, Consultancy

Kontakt Morten Krægpøth

Udfyld formularen, hvis du har en forespørgsel vedrørende salg. For andre forespørgsler kan du besøge vores kontorer- og kontaktsider.
Mogens Mortensgaard - Market Area Manager and Group Manager, CM & HSE, Industry Buildings

Mogens Mortensgaard

Market Area Manager and Group Manager, CM & HSE, Industry Buildings

Kontakt Mogens Mortensgaard

Udfyld formularen, hvis du har en forespørgsel vedrørende salg. For andre forespørgsler kan du besøge vores kontorer- og kontaktsider.