Road under a bridge

Anlæg

Anlæg for alle typer vejarbejde

Vejomlægninger, parkeringsanlæg, torve, pladser og kloak. AFRY har anlæg til det hele og for det hele!

Overalt i Danmark har vi sat vores præg på landsdelene med holdbare, funktionelle og visuelt indbydende vejanlæg, hvor vi har taget os af projekter fra A til Z.

Vores samarbejder spænder over alle faser fra planlægning og projektering til byggetilsyn. Vi tager udgangspunkt i dem, som projekterne handler om - vores kunder, vores samarbejdspartnere og de kommende brugere.

Vi har gennem årene oparbejdet stor erfaring og ekspertise inden for mange forskellige typer anlægsarbejde - fra byggemodning af nye boligområder til belægningsarbejdet på vejudbygninger og stort anlagte parkeringsarealer.

AFRY kan hjælpe med:

  • Vejanlæg i byområder og i det åbne land
  • Baneanlæg/stituneller 
  • Broanlæg 
  • Byggemodning 
  • Kloakanlæg
  • Torve og pladser
  • Tunnelanlæg

Kontakt os

Kim Lind Johannessen

Afdelingschef Anlæg

Poul Windfeld

Section Manager, Road & Civil Structure