Arbejdsmiljø og sikkerhed på byggepladsen_genrefoto

Arbejdsmiljø

Hver 10. arbejdsulykke sker på en byggeplads

Tal fra Arbejdstilsynet viser, at antallet af arbejdsulykker på danske byggepladser er stigende. I 2010 kunne lidt over 6 % af alle anmeldte arbejdsulykker henføres til en byggeplads; I 2019 var det 11,3 %. Der er med andre ord alt mulig grund til at tage arbejdsmiljø og sikkerhed alvorligt på byggepladsen - og det kan AFRY hjælpe dig med.

Der kan både være tid og penge sparet ved at tænke arbejdsmiljø tidligt ind i projekteringen af et byggeprojekt. Men først og fremmest handler det om at passe på menneskeliv, forhindre ulykker og sørge for, at byggefolkene kan færdes trygt og sikkert på byggepladsen.

Som rådgivere er vi meget bevidste om vores ansvar. Vi har derfor også et særligt fokus på samarbejdet med bygherre, som kan forvente, at vi inddrager arbejdsmiljøkoordinering og -forhold tidligt i projektet. Vi tror på, at det ikke kun bidrager til at undgå ulykker, men også til at sikre projektets succes for alle involverede parter.

 

Vi kan blandt andet varetage:

  • bygherres pligter i både projekteringsfasen og i udførelsesfasen.
  • tilrettelæggelse af projektets forløb, herunder at beskrive hvordan de enkelte arbejdsfaser skal tilrettelægges i forhold til hinanden, så arbejdet kan foregå sikkerheds- og sundhedsmæssigt forsvarligt. 
  • analyse og vurdering af andre aspekter af byggeprocessen, for eksempel jordens beskaffenhed, højspænding og eventuelle farlige stoffer som asbest og bly.

 

Fakta

Ulykker på byggepladsen Arrow pointing right

De seneste tal fra Arbejdstilsynet* vidner om en forkert udvikling i antallet af arbejdsulykker på de danske byggepladser.

Tallene viser, at hver 10. anmeldte arbejdsulykke er sket på en byggeplads.


Mens det i 2010 var lidt over 6 % af alle arbejdsulykker anmeldt til Arbejdstilsynet, der blev registreret med en byggeplads som ulykkested, var det i 2019 lidt over 11 % eller knap 4.800 arbejdsulykker

Den største andel af ulykkerne er sket på en byggeplads med opførelse eller nedrivning af et byggeri (75 %). Dernæst følger ulykker inden for anlægsarbejde (61 %).

Den hyppigste årsag til en arbejdsulykke på en byggeplads er fald (24 %)

 

*opgjort i 2020.

 

Kilde: Arbejdstilsynet

Gode råd fra BAT Arrow pointing right
  • Tal om sikkerhed hver dag
  • Sæt mål for sikkerheden
  • Få styr på instruktion og oplæring
  • Støt din makker - især når det er en lærling
  • Husk, at god planlægning giver øget sikkerhed
  • Hjælp din sikkerhedskoordinator med at hjælpe dig
  • Gå ikke på kompromis med sikkerheden.

 

Kilde: BAT-kartellet

Lad os hjælpe dig

Mette Klaris - Fagchef, Arbejdsmiljø og DGNB Auditor, Byggeteknik & renovering, Consultancy

Mette Klaris

Fagchef, Arbejdsmiljø og DGNB Auditor, Byggeteknik & renovering, Consultancy

Kontakt Mette Klaris

Udfyld formularen, hvis du har en forespørgsel vedrørende salg. For andre forespørgsler kan du besøge vores kontorer- og kontaktsider.
Morten Smedegaard - Team Leader & Security Manager, CM & HSE, Industry Buildings

Morten Smedegaard

Team Leader & Security Manager, CM & HSE, Industry Buildings

Kontakt Morten Smedegaard

Udfyld formularen, hvis du har en forespørgsel vedrørende salg. For andre forespørgsler kan du besøge vores kontorer- og kontaktsider.
Jacob Damborg Kristensen - Section Manager, Building Technology, Consultancy

Jacob Damborg Kristensen

Section Manager, Building Technology, Consultancy

Kontakt Jacob Damborg Kristensen

Udfyld formularen, hvis du har en forespørgsel vedrørende salg. For andre forespørgsler kan du besøge vores kontorer- og kontaktsider.