Man in hardhat

Arbejdsmiljø

Der er mange gode argumenter for at tage arbedsmiljøkoordinering alvorligt. Der kan både være tid og penge sparet ved at tænke arbejdsmiljø tidligt ind i projekteringen. Men først og fremmest handler det om at passe på menneskeliv, forhindre ulykker og sørge for, at byggefolkene kan færdes trygt og sikkert på byggepladsen.

Som rådgivere er vi meget bevidste om vores ansvar, og vi har derfor også særligt fokus på samarbejdet med bygherren, fordi vi mener, at fundamentet til en god proces bliver skabt helt fra starten af et projekt. Ved at involvere bygherre tidigt i processen kan vi også sætte fokus på arbejdsmiljøet tidligt. Og det er altafgørende for at undgå ulykker og sikre projektets succes.

Vi kan hjælpe dig med at varetage dine pligter i både projekteringsfasen og i udførelsesfasen.

Vi tilrettelægger projektets forløb og beskriver, hvordan de enkelte arbejdsfaser skal tilrettelægges i forhold til hinanden, så arbejdet kan foregå sikkerheds- og sundhedsmæssigt forsvarligt. Vi analyserer og vurderer også andre aspekter af byggeprocessen. For eksempel jordens beskaffenhed, højspænding og eventuelle farlige stoffer som asbest og bly.

 

Fakta

Ulykker i byggeriet Arrow pointing right

Ulykker i byggeriet

  • Hvert år anmeldes ca. 4.500 ulykker i byggeriet, herunder ca. 1.100 alvorlige ulykker
  • Byggeriet står for 13 % af alle alvorlige arbejdsulykker og 20 % af alle dødsulykker, selvom kun 6 % af arbejdsstyrken er ansat i branchen
  • Hvert år rammes over 10 % af en eller flere arbejdsulykker
  • En arbejdsulykke koster virksomheden ca. 30.000 kr. Virksomheden skal omsætte for ca. 2 mio. kr. for at dække de direkte omkostninger ved en arbejdsulykke

 

Kilde: Bygge- Anlægs- og Trækartellet

Kontakt os

Mette Klaris - Fagchef, Arbejdsmiljø og DGNB Auditor, Byggeteknik & renovering, Consultancy

Mette Klaris

Fagchef, Arbejdsmiljø og DGNB Auditor, Byggeteknik & renovering, Consultancy

Kontakt Mette Klaris

Udfyld formularen, hvis du har en forespørgsel vedrørende salg. For andre forespørgsler kan du besøge vores kontorer- og kontaktsider.
Jacob Damborg Kristensen - Afdelingschef, Byggeteknik & renovering, Consultancy

Jacob Damborg Kristensen

Afdelingschef, Byggeteknik & renovering, Consultancy

Kontakt Jacob Damborg Kristensen

Udfyld formularen, hvis du har en forespørgsel vedrørende salg. For andre forespørgsler kan du besøge vores kontorer- og kontaktsider.