Infra-Buildings, fire safety

Brandrådgivning

Optimal sikring af alle typer byggeri

AFRY udvikler skræddersyede løsninger inden for alle typer byggeri fra skoler, institutioner, sygehuse og boliger - til butikscentre, kontorhuse og industri. Vi er altid klar med gode råd og projekteringsassistance med en teoretisk brandviden som går helt op til master i brandsikkerhed, certificeret brandrådgiver samt mængdevis af praktisk erfaring med både konstruktioner og installationer og indsatsforhold for redningsberedskabet.

Kort sagt kan vi hjælpe med:

 • Brandstrategirapporter
 • Certificeret brandrådgivning
 • CFD-simuleringer af brandforløb
 • DKV-planer
 • Brandplaner
 • ATEX-vurderinger og klassificeringer
 • Brandfarlige virksomheder
 • Tekniske forskrifter
 • Evakueringsberegninger
 • Tryksætning af trapper
 • Funktionsbaseret byggeri
 • Konstruktioner udsat for brand
 • Optimering af projekter
 • Myndighedsdialog.

FILM: Bliv klogere på brandrådgivning

Certificeret brandrådgivning  Arrow pointing right

Certificeret brandrådgivning

Engang var det muligt at benytte sig af den kommunale byggesagsbehandling i forbindelse med nyt byggeri, til- eller ombygninger inden for brandområdet. Det er det ikke mere, og i stedet er det certificerede brandrådgivere, der skal vurdere og udforme brandstrategier og den brandtekniske dokumentation. Det betyder, at vi er bemyndigede til at:

 • Varetage brandsikkerheden i alle brandklasser
 • Udarbejde og udføre kontrol af den brandtekniske dokumentation på byggerier.
Projektering af aktiv og passiv brandsikring Arrow pointing right

Projektering af aktiv og passiv brandsikring

I forbindelse med projekteringen af brand arbejder vi med en kombination af aktiv og passiv brandsikring.

Passiv brandsikring er en forudsætning for at kunne sikre en bygning mod brand. Vi rådgiver om materialer og opbygning af konstruktionsdele, så vi sikrer, at branden ikke kan sprede sig. Samtidig er den passive brandsikring en forudsætning for, at de aktive systemer (som f.eks. sprinkleranlæg, ABA og varsling) fungerer efter hensigten, så vi passer på menneskeliv og reducerer skaderne på bygningen.

I projekteringsfasen kan vi desuden dimensionere brandforløb og -ventilation, erstatningsluft og personbelastninger ved hjælp af forskellige simuleringer som f.eks. CFD-brandsimulering og evakueringssimuleringer.

Funktionsbaserede brandkrav Arrow pointing right

Funktionsbaserede brandkrav

Bygningsreglementets brandkrav er fortsat funktionsbaserede i BR18. De funktionsbaserede brandkrav giver en række muligheder for at udforme bygninger komplekst end normale løsninger. Ved at fokusere på funktionerne kan vi indarbejde løsninger til brandsikring, som er tilpasset den enkelte bygning.

Lad os hjælpe dig

Maria Riise - Section Manager, Fire Safety, Consultancy

Maria Riise

Section Manager, Fire Safety, Consultancy

Kontakt Maria Riise

Udfyld formularen, hvis du har en forespørgsel vedrørende salg. For andre forespørgsler kan du besøge vores kontorer- og kontaktsider.
Peder Sørensen - Gruppeleder, Brandrådgivning, Consultancy

Peder Sørensen

Gruppeleder, Brandrådgivning, Consultancy

Kontakt Peder Sørensen

Udfyld formularen, hvis du har en forespørgsel vedrørende salg. For andre forespørgsler kan du besøge vores kontorer- og kontaktsider.
Jens Husbjerg - Projektchef, Brandrådgivning, Consultancy

Jens Husbjerg

Projektchef, Brandrådgivning, Consultancy

Kontakt Jens Husbjerg

Udfyld formularen, hvis du har en forespørgsel vedrørende salg. For andre forespørgsler kan du besøge vores kontorer- og kontaktsider.