Infra-Buildings, fire safety

Brandrådgivning

Brandsikring af bygninger

Brandsikring er et spørgsmål om sikkerhed for både mennesker og værdier og derfor et vigtigt element i ethvert moderne byggeri.

Tag ingeniørerne med på råd

God brandrådgivning begynder allerede ved de første tanker om det ønskede byggeri. Ved at inddrage vores brandrådgivere tidligt i processen undgår du, at brandsikringen griber forstyrrende ind i designet og funktionen af bygningen. Samtidig er du sikret en optimal løsning tilpasset det enkelte byggeri takket være vores systematiske tilgang til brandteknisk rådgivning. Vi spørger ind til netop dine behov.

I projekteringsfasen kan vi fx dimensionere brandforløb, brandventilation, erstatningsluft og personbelastninger ved hjælp af blandt andet CFD-brandsimulering og evakueringssimuleringer. En effektiv passiv brandsikring beskytter bærende og adskillende dele i tilfælde af brand og er en integreret del af bygningens grundkonstruktion. Materialer og konstruktionsdele bliver i den forbindelse udvalgt, så de mindsker spredning af branden.

Det er naturligvis også en forudsætning, at aktive brandsikringssystemer, som for eksempel sprinkleranlæg, ABA og varsling fungerer efter hensigten. Dermed kan du maksimere trygheden for brugerne og reducere brandskaderne på bygningerne.

Funktionsbaserede brandkrav giver mulighed for at udforme bygninger mere komplekst end præaccepterede løsninger. Når vi fokuserer på funktionerne, kan vi indarbejde løsninger til brandsikring, som er tilpasset den enkelte bygning. I tæt samarbejde med arkitekterne og ingeniørerne skaber vi skræddersyede kvalitetsløsninger, som lever op til fremtidens krav, og som understøtter bygherres ønske.

Certificeret brandrådgivning til tredjepartskontrol

Det er ikke længere muligt at benytte sig af den kommunale byggesagsbehandling i forbindelse med nyt byggeri, til- eller ombygninger inden for brandområdet. I stedet er det certificerede brandrådgivere, der skal vurdere og udforme brandstrategier og den brandtekniske dokumentation. I AFRY er vi certificerede til at tilbyde brandrådgivning til tredjepartskontrol. Det betyder, at vi er bemyndigede til at:

 • Varetage brandsikkerheden i alle brandklasser (2, 3, 4 og tredjepart)
 • Udarbejde og udføre kontrol af den brandtekniske dokumentation på byggerier
 • Agere tredjepartskontrollant på projekter i brandklasse 4, hvor en anden certificeret brandrådgiver har stået for projektet

Det sikre valg

AFRY udvikler skræddersyede løsninger inden for alle typer byggeri fra skoler, institutioner, sygehuse og boliger - til butikscentre, kontorhuse og industri. Vi er altid klar med gode råd og projekteringsassistance med en teoretisk brandviden som går helt op til master i brandsikkerhed, certificeret brandrådgiver samt mængdevis af praktisk erfaring med både konstruktioner og installationer og indsatsforhold for redningsberedskabet.

Kort sagt kan vi hjælpe med dine behov for blandt andet:

 • Brandstrategirapporter
 • Certificeret brandrådgivning
 • CFD-simuleringer af brandforløb
 • DKV-planer
 • Brandplaner
 • ATEX-vurderinger og klassificeringer
 • Brandfarlige virksomheder
 • Tekniske forskrifter
 • Evakueringsberegninger
 • Tryksætning af trapper
 • Funktionsbaseret byggeri
 • Konstruktioner udsat for brand
 • Optimering af projekter
 • Myndighedsdialog
 • Tredjepartskontrol

Kontakt os

Peter Allentoft

Afdelingschef Brand

Toni Mühlestein Christiansen

Brandteknisk rådgiver / Master i brandsikkerhed