Infra-Buildings, fire safety

Brandrådgivning

Tag AFRY med på råd

Brandsikring handler om at passe på menneskeliv, bygninger og værdier. Derfor starter vores rådgivning allerhelst ved de første tanker om et nyt byggeri.

Ved at inddrage vores brandrådgivere tidligt i processen kan vi spørge ind til dine ønsker og behov, og du undgår, at brandsikring bliver et forstyrrende element i bygningens design og funktion.

Brandrådgivning til alle typer byggeri

AFRY udvikler skræddersyede løsninger inden for alle typer byggeri fra skoler, institutioner, sygehuse og boliger - til butikscentre, kontorhuse og industri. Vi er altid klar med gode råd og projekteringsassistance med en teoretisk brandviden som går helt op til master i brandsikkerhed, certificeret brandrådgiver samt mængdevis af praktisk erfaring med både konstruktioner og installationer og indsatsforhold for redningsberedskabet.

Kort sagt kan vi hjælpe med:

 • Brandstrategirapporter
 • Certificeret brandrådgivning
 • CFD-simuleringer af brandforløb
 • DKV-planer
 • Brandplaner
 • ATEX-vurderinger og klassificeringer
 • Brandfarlige virksomheder
 • Tekniske forskrifter
 • Evakueringsberegninger
 • Tryksætning af trapper
 • Funktionsbaseret byggeri
 • Konstruktioner udsat for brand
 • Optimering af projekter
 • Myndighedsdialog
 • Tredjepartskontrol

  Vi kan også hjælpe med

  Ny certificeringsordning Arrow pointing right

  Certificeret brandrådgivning til tredjepartskontrol

  Det er ikke længere muligt at benytte sig af den kommunale byggesagsbehandling i forbindelse med nyt byggeri, til- eller ombygninger inden for brandområdet. I stedet er det certificerede brandrådgivere, der skal vurdere og udforme brandstrategier og den brandtekniske dokumentation. I AFRY er vi certificerede til at tilbyde brandrådgivning til tredjepartskontrol. Det betyder, at vi er bemyndigede til at:

  • Varetage brandsikkerheden i alle brandklasser (2, 3, 4 og tredjepart)
  • Udarbejde og udføre kontrol af den brandtekniske dokumentation på byggerier
  • Agere tredjepartskontrollant på projekter i brandklasse 4, hvor en anden certificeret brandrådgiver har stået for projektet
  Projektering af brand og fokusområder Arrow pointing right

  Projektering af aktiv og passiv brandsikring

  I forbindelse med projekteringen af brand arbejder vi med en kombination af aktiv og passiv brandsikring.

  Passiv brandsikring er en forudsætning for at kunne sikre en bygning mod brand. Vi rådgiver om materialer og opbygning af konstruktionsdele, så vi sikrer, at branden ikke kan sprede sig. Samtidig er den passive brandsikring en forudsætning for, at de aktive systemer (som f.eks. sprinkleranlæg, ABA og varsling) fungerer efter hensigten, så vi passer på menneskeliv og reducerer skaderne på bygningen.

  I projekteringsfasen kan vi desuden dimensionere brandforløb og -ventilation, erstatningsluft og personbelastninger ved hjælp af forskellige simuleringer som f.eks. CFD-brandsimulering og evakueringssimuleringer.

   Funktionsbaserede brandkrav Arrow pointing right

   Funktionsbaserede brandkrav

   Bygningsreglementets brandkrav er fortsat funktionsbaserede i BR18. De funktionsbaserede brandkrav giver en række muligheder for at udforme bygninger komplekst end normale løsninger. Ved at fokusere på funktionerne kan vi indarbejde løsninger til brandsikring, som er tilpasset den enkelte bygning.

   Kontakt os

   Jacob Damborg Kristensen - Section Manager, Consultancy

   Jacob Damborg Kristensen

   Afdelingschef, Byggeteknik & Renovering, Consultancy

   Kontakt Jacob Damborg Kristensen

   Udfyld formularen, hvis du har en forespørgsel vedrørende salg. For andre forespørgsler kan du besøge vores kontorer- og kontaktsider.