Byggeledelse

Byggeledelse

Byggeri af høj kvalitet kræver fokus og målrettet styring

Når byggepladsen indtages af kraner, skurvogne, lastbiler og håndværkere, skal arbejdsgange og materialeleverancer koordineres, så byggeprojektet skrider planæssigt frem, og byggeriet står klart til aftalt tid. Dette kræver god byggeledelse i alle byggeriets faser for at skabe et sikkert arbejdsmiljø og forebygge konflikter.

AFRY kan hjælpe dig med byggeledelse og byggepladsstyring, som vi udfører i samarbejde og dialog med projektets parter. Vi har stået for byggeledelse og bygge- og anlægsopgaver på en lang række forskellige projekter, hvor vi er blevet kendt for at optimere processer og materialer.

Tidlig inddragelse af god byggeledelse

Et velgennemført byggeri til aftalt tid kræver, at koordinering og planlægning af byggeprocessen i tæt samarbejde med entreprenør, rådgivende ingeniører og arkitekter. Det kræver også et økonomisk overblik, samt at vi er til stede på byggepladsen for at overvåge arbejdsprocesserne.

Arbejdsmiljøkoordinering med fokus på tid, økonomi og kvalitet

God byggeledelse sikrer et godt arbejdsmiljø. Som bygherrens repræsentant på byggepladsen har vi særligt fokus på at sikre tryghed i udførelsesperioderne gennem klar og entydig kommunikation samt styring og overvågning af tid, økonomi og kvalitet.

Byggeledelse
Byggeledelse

Byggetilsyn / Fagtilsyn

AFRY har stærke kompetencer mange og års erfaring som bygge- og entrepriseledere, og vores eksperter kan hjælpe dig med små som store opgaver. Vi udfører desuden tilsyn på alle niveauer - dels på egne projekter, dels på projekter udført af eksterne rådgivere.

AFRY kan altså hjælpe dig i alle dele af dit byggeprojekt, lige fra planlægning af projektet og dets forløb, til dokumentation og kontrol af fejl og mangler.

Aflevering indenfor de aftalte rammer

Inden vi overdrager et projekt til bygherren, udfører vi mangelgennemgang af byggeriet og udarbejder mangellister, så bygherre kan være sikker på, at byggeprojektet lever op til den aftalte kvalitet. Når udbedringerne er udført, kan byggeriet afleveres til bygherren.

Kontakt os, hvis du vil høre mere om vores ydelser indenfor byggeledelse.

Byggeledelse
Jacob Damborg Kristensen - Section Manager, Consultancy
Jacob Damborg Kristensen
Afdelingschef, Byggeteknik & Renovering, Consultancy

Vil du vide mere?

Kontakt Jacob Damborg Kristensen

Udfyld formularen, hvis du har en forespørgsel vedrørende salg. For andre forespørgsler kan du besøge vores kontorer- og kontaktsider.

AFRY forpligter sig til at beskytte dit privatliv og dine personoplysninger. Vi behandler personoplysninger i overensstemmelse med gældende love, forskrifter og vores privatlivspolitik.

Knud Nielsen - Teknisk chef, Buildings (Denmark)
Knud Nielsen
Teknisk chef, Buildings (Denmark)

Vil du vide mere?

Kontakt Knud Nielsen

Udfyld formularen, hvis du har en forespørgsel vedrørende salg. For andre forespørgsler kan du besøge vores kontorer- og kontaktsider.

AFRY forpligter sig til at beskytte dit privatliv og dine personoplysninger. Vi behandler personoplysninger i overensstemmelse med gældende love, forskrifter og vores privatlivspolitik.