Byggeledelse_genrefoto

Byggeledelse

Dialogbaseret ledelse af byggepladsen

God byggeledelse har fokus på koordinering og kommunikation mellem alle parter i projektet, så alle kommer i mål inden for den aftalte tid og økonomiske ramme - og med sikkerhed og kvalitet i højsædet.

Når byggepladsen indtages af kraner, skurvogne, lastbiler og håndværkere, skal arbejdsgange og materialeleverancer koordineres, så byggeprojektet skrider planmæssigt frem og kommer i mål som aftalt. Det kræver god og effektiv byggeledelse i alle byggeriets faser, og det kan AFRY hjælpe dig med.

Vores erfarne byggeledere varetager blandt andet:

  • Byggeriets samlede tidsmæssige forløb inkl. hovedtidsplan, arbejdsplaner og detailtidsplan samt en månedlig afrapportering til bygherre om aktuel status på tidsplanen.
  • Byggeriets samlede økonomiske forløb, herunder byggeregnskab og evt. udgift til ekstraarbejder. AFRY’s byggeleder udarbejder desuden en månedlig statusrapport til bygherre, som blandt andet indeholder sikkerhedsrapportering, udførte og planlagte aktiviteter samt (ændring af) scope.
  • Arbejdsmiljøkoordinering og sikkerhedsledelse, som har til formål at sikre et trygt arbejdsmiljø samt at opretholde en sikker bygge- og arbejdsplads i udførelsesperioderne.
  • Kvalitetssikring, hvor vi sørger for, at den valgte kvalitet bliver fastholdt under projektering og udførelse.
  • Tilsyn på alle niveauer - dels på egne projekter, dels på projekter udført af eksterne rådgivere.

FILM: Bliv klogere på byggeledelse

Bygherres ører og øjne på byggepladsen

Et velgennemført byggeri kræver koordinering og planlægning af byggeprocessen i tæt samarbejde med entreprenør, rådgivende ingeniører og arkitekter. Derfor rapporterer vores byggeleder løbende til projektets parter for at give et overblik over byggeriets forløb og eventuelle udfordringer i forhold til kvalitet, tid og økonomi.

Vi er naturligvis med ude på byggepladsen, fordi det er her, vi får de bedste forudsætninger for at træffe de rigtige valg på vegne af bygherre.

Optimering af bygningens installationer inden brug

Før vi overdrager et projekt til bygherre, udfører vi mangelgennemgang af byggeriet og udarbejder mangellister, så bygherre kan være sikker på, at byggeprojektet lever op til den aftalte kvalitet.

Inden slutaflevering anbefaler vi en gennemgang af bygningens installationer for at sikre, at de er indstillet til at yde det, de skal – hverken mere eller mindre. Det fremmer overordnet set energieffektiviteten, mens bygningens fremtidige brugere får et bedre indeklima, og bygningens ejere får en mere stabil og økonomisk drift. Til det involverer vi gerne vores specialister i commissioning, så du som bygherre får så optimeret og rentabelt et byggeri som muligt.

Lad os hjælpe dig

Mogens Mortensgaard - Market Area Manager and Group Manager, CM & HSE, Industry Buildings

Mogens Mortensgaard

Market Area Manager and Group Manager, CM & HSE, Industry Buildings

Kontakt Mogens Mortensgaard

Udfyld formularen, hvis du har en forespørgsel vedrørende salg. For andre forespørgsler kan du besøge vores kontorer- og kontaktsider.
Jacob Damborg Kristensen - Section Manager, Building Technology, Consultancy

Jacob Damborg Kristensen

Section Manager, Building Technology, Consultancy

Kontakt Jacob Damborg Kristensen

Udfyld formularen, hvis du har en forespørgsel vedrørende salg. For andre forespørgsler kan du besøge vores kontorer- og kontaktsider.