Social hållbarhet i Gävle, Näringen

Byggeteknisk rådgivning

Byggeteknisk rådgivning

AFRY's byggetekniske afdeling kan hjælpe dig med alle faser af byggeriet, lige fra de første skitser til den endelige projektering. Vi udfører den nødvendige myndighedsbehandling, indhenter tilbud, afholder licitation, rådgiver ved kontraktunderskrivelse samt udfører afleveringsforretning. 

Vi kan hjælpe med:

  • Bygherrerådgivning
  • Idéoplæg, skitser og projektering
  • PCB, asbest og bly
  • Brandrådgivning
  • Arbejdsmiljøkoordinering
  • Energimærkning
  • Byggeledelse og tilsyn

Vi rådgiver på mange forskellige projekter - fra mindre renoveringsopgaver til store byggerier.

Indretning inde

Indretning og kompletering af rum indgår naturligt som en del af byggerådgivningen hos AFRY, hvor vi sidder parate til at skabe den mest hensigtsmæssige indretning og rumopdeling af for eksempel kontor, lager, industri eller butikscenter. Her er form, funktion og de rigtige elementer i fokus.

Hos os er indretningens muligheder og udfordringer præget af god, solid ingeniørtankegang, hvor sikkerhed og slutresultat er i centrum.

Indretning ude

Ud over projektering af det faste interiør arbejder vi også med bygbare løsninger til for eksempel tage, facader og klimaskærme. Vi undersøger og beregner forhold som tæthed, isoleringens U-værdi og afvanding nøje, så vi overholder lovgivningen på området.

Kontakt os

Jacob Damborg Kristensen

Afdelingschef Byggeteknik