Byggeteknisk rådgivning

Byggeteknisk rådgivning

Rådgivning fra skitse til projektering

AFRY's byggetekniske rådgivere kan hjælpe dig i alle faser af byggeriet, lige fra de første skitser til den endelige projektering. Vores byggetekniske rådgivning er derfor med dig gennem hele projektet fra start til slut.

Vi udfører den nødvendige myndighedsbehandling, indhenter tilbud, afholder licitation, rådgiver ved kontraktunderskrivelse samt udfører afleveringsforretning for projektet.

Projektering af fast interiør

Hos AFRY indebærer byggeteknisk rådgivning helt naturligt indretning og komplettering af rum. Som byggeteknisk rådgiver sidder vi parate til at skabe den mest hensigtsmæssige indretning og rumopdeling af for eksempel boliger, skoler, kontor, lager, industri, butikscenter osv. I vores byggetekniske gennemgang har vi fokus på bygbarhed, bæredygtighed, form, funktion, bruger og indeklima.

Hos os er indretningens muligheder og udfordringer præget af god, solid tankegang, hvor sikkerhed og slutresultat er i centrum, så bygherre kan gå ind i byggeprojektet med en god fornemmelse.

Når jeg læser første afsnit så tænker en indretningsarkitekt, så det bliver lidt uklar for mig hvad vores rolle er. Hvor er det faste interiør på billedet og i givet fald bør det vel beskrives?

Kontoret for AFRY Byggeri i Herning

Bygbare løsninger

Ud over projektering af det faste interiør arbejder vi også med bygbare løsninger til for eksempel tage, facader og klimaskærme. Vi undersøger og beregner forhold som tæthed, isoleringens U-værdi og afvanding nøje, så vi overholder lovgivningen på området.

bugbare løsninger

Uvildig rådgivning og grundig byggeteknisk gennemgang

AFRY's eksperter har mange års erfaring som rådgiver i byggebranchen og yder byggeteknisk rådgivning på mange forskellige projekter – fra opgaver, der indebærer renovering og vedligeholdelse af en ejendom, til større byggerier. Gennem en grundig byggeteknisk gennemgang undersøger vores eksperter bygningens stand og giver en faglig vurdering af fejl og mangler.

Har du behov for byggeteknisk rådgivning eller sparring til dit byggeprojekt, bidrager AFRY med stærke kompetencer og mange års ekspertise som byggeteknisk rådgiver. Kontakt os for et uforpligtende møde.

Vi kan hjælpe med:

 • Bygherrerådgivning
 • Byggestyring og byggeledelse
 • Idéoplæg, brugerinddragelse, skitser og projektering
 • Kortlægning / registrering af PCB, asbest og bly
 • Brandrådgivning
 • Arbejdsmiljøkoordinering P & B
 • Bygnings akustik – lydmåling for trin- og luftlyd, ekstern støj, samt vibrationer
 • Myndighedsbehandling
 • Købesupport og kontraktrådgivning
 • Ekstern granskning af projektet
 • Drift og vedligehold
 • Tilsyn/fagtilsyn
 • Aflevering, 1 & 5 års aflevering
 • Tilsynsrapport, helhedsplaner og budget
 • Facaderådgivning
 • Bæredygtighed
 • Projektledelse
 • Claim management
 • Bygbarhed
 • Akustikrådgivning
 • 3D scanning af bygninger
 • Renovering af bygninger
Rådgivning

Kontakt os

Jacob Damborg Kristensen - Section Manager, Consultancy

Jacob Damborg Kristensen

Afdelingschef, Byggeteknik & Renovering, Consultancy

Kontakt Jacob Damborg Kristensen

Udfyld formularen, hvis du har en forespørgsel vedrørende salg. For andre forespørgsler kan du besøge vores kontorer- og kontaktsider.
Christian Claumarch - Fagchef Akustik

Christian Claumarch

Fagchef Akustik

Kontakt Christian Claumarch

Udfyld formularen, hvis du har en forespørgsel vedrørende salg. For andre forespørgsler kan du besøge vores kontorer- og kontaktsider.