Infra-Buildings, HVAC

Commissioning

Kvalitet gennem hele byggeforløbet

Commissioning (Cx) er den dokumenterede proces, som styrer kvaliteten i byggeforløbet med en økonomisk overskuelig drift. Vi efterlader først bygningen, når den er gennemtestet og driften er godt i gang.

Et moderne byggeri er i dag udstyret med en bred vifte af tekniske løsninger og installationer, som skal sikre optimale driftsprocesser, et godt indeklima mm. Derudover er det målet, at ressourcer til drift og vedligehold bliver minimeret, og at energiforbruget holdes så lavt som overhovedet muligt.

Alt for ofte opleves det desværre, at de opsatte mål ikke er den virkelighed, som brugerne oplever, når først byggeriet bliver taget i brug. Alt for ofte opleves endeløse problemer i forbindelse med overdragelse og idriftsætning af et nyt eller renoveret byggeri.

 

FILM: Bliv klogere på commissioning

Mange af de tekniske installationer er indbyrdes afhængige af hinanden, og der kræves derfor indsigt i flere specialer for at specificere og idriftsætte de tekniske anlæg, så de fungerer optimalt og med et minimalt energiforbrug. Der kræves derfor andet og mere end samordning af installationer, idriftsætning, indregulering, afprøvning eller test af anlæg, som man traditionelt udfører.

I AFRY har vi ekspertisen inden for de forskelige specialer og tilbyder derfor at udføre en commissioning-proces inden og sideløbende med selve byggefasen. Det betyder, at vi allerede i planlægningsfasen opsætter målbare krav til den kommende byggeproces. De krav bliver brugt til at kvalitetsstyre byggeriet gennem alle faser, program, disposition, for- og hovedprojekt, byggeri, idriftsættelse og drift.

AFRY kan hjælpe med:

  • projekteringsprocessen
  • bygningsautomatik, HVAC (Heating, Ventilation, Air Conditioning), indeklima mv.
  • systemer
  • byggeprocessen
  • projektledelse og kommunikation

AFRY etablerer en commissioning-gruppe for byggeprojektet, der varetager commissioning-processen parallelt med byggeprocessen. Gruppen refererer direkte til bygherre, fagentreprenør eller totalentreprenør. Gruppen bliver typisk bemandet med en repræsentant for bygherren, en driftsansvarlig, en repræsentant for de projekterende (typisk en ingeniør), en repræsentant for entreprenørerne (entrepriseleder) og commissioning-lederen.

Commissioning-gruppen udarbejder en commissioning-plan og en tidsplan. Commissioning-planen skal koordineres med byggeriets tidsplan, så det sikres, at der afsættes dedikerede perioder til relevante aktiviteter.

Lad os hjælpe dig

Michael Andreasen - Section Manager, Commissioning & Technical Consultancy, Consultancy

Michael Andreasen

Section Manager, Commissioning & Technical Consultancy, Consultancy

Kontakt Michael Andreasen

Udfyld formularen, hvis du har en forespørgsel vedrørende salg. For andre forespørgsler kan du besøge vores kontorer- og kontaktsider.
Steffen Buus - Group Manager, Commissioning & teknisk rådgivning, Consultancy

Steffen Buus

Group Manager, Commissioning & teknisk rådgivning, Consultancy

Kontakt Steffen Buus

Udfyld formularen, hvis du har en forespørgsel vedrørende salg. For andre forespørgsler kan du besøge vores kontorer- og kontaktsider.
Frederik Larsen - Group Manager, Commissioning & teknisk rådgivning, Consultancy

Frederik Larsen

Group Manager, Commissioning & teknisk rådgivning, Consultancy

Kontakt Frederik Larsen

Udfyld formularen, hvis du har en forespørgsel vedrørende salg. For andre forespørgsler kan du besøge vores kontorer- og kontaktsider.