AFRY Management Consulting Client cases

Energi og indeklima

Vi tilbringer 90 % af vores tid indendøre, og indeklimaet spiller derfor en vigtig rolle i forhold til brugernes trivsel og komfort. Forskning viser, at et godt indeklima er vejen til højere produktivitet, bedre indlæring og mindre sygefravær.

De mest almindelige årsager til et dårligt indeklima er høje eller svingende temperaturer og træk, dårlig luftkvalitet, fugt og mikroorganismer samt dårlige lys- og lydforhold.

Vi rådgiver i forbindelse med en lang række byggerier - f.eks. boliger, skoler, kontorer, industriel produktion og meget mere - og leverer:

  • Bygherrerådgivning
  • Projektering af tekniske installationer
  • Intelligent bygningsdesign
  • Vurdering og undersøgelser af indeklima
  • Måling og analyser af energi og indeklima - herunder dagslys, luftkvalitet, temperaturer og CO2-koncentration.

Energioptimering til gavn for miljø og driftsregnskab

Energioptimering af bygninger betyder bedre bygninger – og bedre driftsøkonomi med lavere udgifter til både energi og vedligeholdelse. I samarbejde med vores energikonsulenter kan du nedbringe dit energiforbrug og CO2-udslip. Vi hjælper dig med at optimere energiforbruget til opvarmning, køl, ventilation og lys i bygninger og produktion, hvad enten det drejer sig om nybyggeri eller renovering.

Erfaringerne viser, at energioptimering når i mål, når emnet prioriteres og organiseres, både i idéoplægsfasen, og hele vejen igennem alle byggeriets faser.

Fra et enkelt vindue til certificeret Green Building-byggeri

Energioptimering har længe været et kerneområde for os. Vi arbejder målrettet på at optimere energiforbruget i bygninger med både enkle og komplekse installationer.

I tæt samarbejde med brugerne og ejernes driftsansvarlige har vi gennemført et meget stort antal optimeringsprojekter, hvor der er opnået store energibesparelser med kort tilbagebetalingstid. For eksempel ved at projektere tætte konstruktioner og højisolerede vægge, som minimerer behovet for opvarmning. Eller ved at indsætte effektive vinduer med højisolerede karme og differentierede termoglas, så solen kan varme huset op om vinteren. Eller ved at tænke i alternative energikilder som solceller og jordvarme.

Vi har også projekteret certificerede Green Building-bygninger, som lever op til de højeste standarder inden for energieffektivitet, vandforbrug, indeklima og affaldssortering.

Kontakt os

Michael Boye - Section Manager, HVAC, Building Design, Herning

Michael Boye

Section Manager, HVAC, Building Design, Herning

Kontakt Michael Boye

Udfyld formularen, hvis du har en forespørgsel vedrørende salg. For andre forespørgsler kan du besøge vores kontorer- og kontaktsider.
Anders Vestergaard Christensen - Section Manager, HVAC, Building Design, Aarhus

Anders Vestergaard Christensen

Section Manager, HVAC, Building Design, Aarhus

Kontakt Anders Vestergaard Christensen

Udfyld formularen, hvis du har en forespørgsel vedrørende salg. For andre forespørgsler kan du besøge vores kontorer- og kontaktsider.