Lyskilden i Herlev_AFRY

Bygningscertificeringer

Nybyg, renovering eller transformation

Hos AFRY får du en ansvarlig, handlekraftig og dialogstærk bæredygtighedsleder, der motiverer til et godt samarbejde og sikrer tværfagligheden på dit projekt.

Der er mange fordele ved at tænke certificeringer ind i byggeri, uanset om du ønsker en specifik og komplet certificering eller at indarbejde enkelte miljørigtige og målbare tiltag undervejs i design-, bygge- og vedligeholdelsesprocessen.

Vi kan hjælpe med at gøre initiativer, der fremmer bæredygtigheden i et projekt, enkle og overskuelige for dig som beslutningstager uanset ønsker, behov og ambitionsniveau.

I samarbejde med hele projekteringsteamet identificerer vi dit behov på et tidligt stadie og arbejder systematisk med at indarbejde elementer som:

 • FN's verdensmål for bæredygtig udvikling
 • Levetids- og livcyklusberegninger (LCC og LCA)
 • Miljømæssige påvirkninger
 • Indeklima
 • Social bæredygtighed
 • Energiforbrug og økonomiske perspektiver

AFRY har kompetencerne og erfaringen til at screene, planlægge og gennemføre certificering af alle bygningstyper under bæredygtighedsledelse af erfarne DGNB-auditorer og -konsulenter. Vi kan levere alle former for ingeniørberegninger til DGNB, LEED, Svanemærket m.fl.

 

FILM: Bliv klogere på bygningscertificeringer

Certificering af byggeriet

DGNB Arrow pointing right

En certificering er et miljørigtigt og målbart tiltag, der kan imødekomme bygherres individuelle behov og krav til sit byggeri. Fokus på cirkulær økonomi og genanvendelse af byggematerialer er naturlige dele af en DGNB-certificering

Et samarbejde med AFRY sikrer en helhedsorienteret og strategisk tilgang til certificering af byggeprojekter uanset ambitionsniveau hos bygherre.

 

Vores erfarne DGNB-auditorer kan varetage følgende for dig som bygherre:

 • bæredygtighedsledelse inkl. rådgivning
 • screene projektets potentiale for bæredygtighedscertificering
 • udarbejde evalueringsmatrix
 • levetids- og livcyklusberegninger (LCC og LCA)
 • beregning af drikkevandsforbrug og spildevandsudledning
 • facilitere informationsmøder om bæredygtigt byggeri og certificering
 • gennemføre certificeringsprocessen fra start til slut inden for rammerne af DGNB.


AFRY er premium-medlem af den danske non-profitorganisation Rådet for Bæredygtigt Byggeri, der har til formål at støtte udbredelsen af bæredygtighed i den danske bygge- og anlægsbranche. Foreningen varetager udvikling og administration af den tyske certificeringsordning DGNB.

LEED Arrow pointing right

LEED (Leadership in Energy and Environmental Design) er en internationalt anerkendt miljøcertificeringsordning, der er udviklet i USA og administreret af det amerikanske Green Building Council.

Ordningen har fokus på seks forskellige områder:

 • Placering og grund
 • Vandforbrug
 • Energiforbrug
 • Materialer
 • Indeklima
 • Innovation og designproces

Vores erfarne LEED AP kan hjælpe dig med:

 • bæredygtighedsledelse inkl. rådgivning
 • screene projektets potentiale for miljøscertificering
 • udarbejde evalueringsmatrix
 • levetids- og livcyklusberegninger (LCC og LCA)
 • beregning af drikkevandsforbrug og spildevandsudledning
 • facilitere informationsmøder om bæredygtigt byggeri og certificering
 • gennemføre certificeringsprocessen fra start til slut inden for rammerne af LEED.
Svanemærket Arrow pointing right

Svanemærket er det officielle nordiske miljømærke. Svanemærket har en holistisk tilgang og ser på hele byggeriets livscyklus. Det betyder, at der både er krav til materialer, til selve byggeprocessen, til brugsfasen – og til håndtering af affald og recirkulering af byggematerialer.

Hvert enkelt ingeniørfag, der er tilknyttet det konkrete projekt, analyserer og screener materialer og produkter for indhold af miljøskadelig kemi.

Vi samarbejder med konsulenter fra Miljømærket Danmark, der håndterer Svanemærket i Danmark.

Et Svanemærket byggeri er kendetegnet ved:

 • lavt energiforbrug inkl. præmiering for brug af vedvarende energi.
 • godt indeklima vha. krav til bl.a. ventilation, fugtsikring og afgasning af skadelig kemi.
 • opfylder skrappe krav til miljø- og sundhedsskadelige stoffer i både byggematerialer og kemiske produkter.
 • lever op til strenge krav til certificeret træ.
 • høj byggeteknisk kvalitet via kontrol af både byggeproces og det færdige byggeri af en uvildig tredjepart
 • god mulighed for genbrug og genanvendelse af bygningsdele, da bygningspas sikrer overblik over, hvilke materialer og kemiske produkter der indgår i byggeriet, og hvor de er placeret.

 

FN's verdensmål Arrow pointing right

FN's 17 verdensmål giver mulighed for at arbejde strategisk med bæredygtighed og sætte dit byggeri ind i en bredere ramme.

AFRY kan hjælpe dig med miljøplaner, hvor vi indarbejder FN's verdensmål, delkriterier fra DGNB, LEED eller Svanemærket. Med andre ord en samlet miljøplan, der opfylder bygherres virkemiddel og behov på en målbar måde.

 

Billedet øverst på denne side er af projekt Lyskilden i Herlev, hvor AFRY har været bygherrerådgiver for AG Gruppen vedr. DGNB-processen på byggepladsen. Læs mere om projektet her.

 

 

Lad os hjælpe dig

Mette Klaris - Fagchef, Arbejdsmiljø og DGNB Auditor, Byggeteknik & renovering, Consultancy

Mette Klaris

Fagchef, Arbejdsmiljø og DGNB Auditor, Byggeteknik & renovering, Consultancy

Kontakt Mette Klaris

Udfyld formularen, hvis du har en forespørgsel vedrørende salg. For andre forespørgsler kan du besøge vores kontorer- og kontaktsider.
Piotr Podhajny - LEED AP BD+C, ND / DGNB Auditor, Byggeteknik & renovering, Consultancy

Piotr Podhajny

LEED AP BD+C, ND / DGNB Auditor, Byggeteknik & renovering, Consultancy

Kontakt Piotr Podhajny

Udfyld formularen, hvis du har en forespørgsel vedrørende salg. For andre forespørgsler kan du besøge vores kontorer- og kontaktsider.
Tobias Velbæk - DGNB-konsulent, Byggeteknik & renovering, Consultancy

Tobias Velbæk

DGNB-konsulent, Byggeteknik & renovering, Consultancy

Kontakt Tobias Velbæk

Udfyld formularen, hvis du har en forespørgsel vedrørende salg. For andre forespørgsler kan du besøge vores kontorer- og kontaktsider.