ITS

ITS-systemer

ITS er en forudsætning for fremtidige byer og bæredygtig transport

ITS, Intelligente Transport Systemer, forbedrer sikkerhed, fremkommelighed og serviceniveau på vores veje og understøtter en bæredygtig udvikling af hele transportområdet.

ITS omfatter digitale løsninger inden for vejområdet. Målet er trafikledelse og mobilitetsledelse – altså at få trafikken til at glide bedre med mindre udledning af CO2, mindre stress for trafikanter, større sikkerhed og optimeret bedre fremkommelighed.

På vejene oplever trafikanterne ITS som fx signalanlæg eller, dynamiske vejtavler med hastighedsvisning, køvarsling eller relevante tekstbudskaber. I stigende grad ses information fra ITS også inde i bilerne via gps-systemer og bilens computer. Bag den synlige overflade ligger et IT system, som styrer det hele på baggrund af input fra mange forskellige kilder som f.eks. detektering af køretøjer på vejen, GPS-signaler, vejrdata m.m.

I AFRY arbejder vi med alle typer af ITS i alle projektfaser og i hele værdikæden fra detektoreropsamling og brug af data, over IT-system til tavler og signalanlæg. Vi er eksperter i signalanlæg og systemer med dynamiske vejtavler og automatisk detektering, og i at koble det hele sammen via åbne grænsesnit.

Vores erfaring går 30 år tilbage og dækker både ITS i byer og på motorveje samt ITS til kritiske infrastrukturanlæg som tunneler og broer. Vi dækker både midlertidige/mobile installationer til anvendelse ved fx vejarbejde og permanente installationer. Vi dækker alt fra de største anlægsprojekter, som Femerntunnelen, til små lokale systemer til sikring af børnenes skolevej. Vi styrer desuden den efterfølgende drift og vedligehold, som sikrer, at ITS-systemerne altid er driftsklare, lever op til gældende sikkerhedskrav og tilpasses efter eventuelle ændringer i trafiksituationen.

I arbejdet med ITS trækker vi på AFRYs unikke kombination af kompetencer og erfaring indenfor trafikledelse, IT og el-teknik. Vi kan således både udarbejde de trafikale løsningsforslag, omforme det til logiske krav til IT-styring, sikre opbygning af hele IT-infrastrukturen og gennemføre udbud af fysiske komponenter som tavler og detektorer. Desuden har vi stor erfaring med organisering af hele driften omkring ITS – både den trafikale og den tekniske.  

Eksempler på vores ydelser:

 • Trafikanalyser
 • Behovsafdækning
 • Idéer og koncepter
 • Undersøgelser og forundersøgelser
 • Trafik simuleringer
 • Planlægning og design
 • Projektering og teknologivalg
 • Udbud (fx leveranceaftaler, entrepriseaftaler)
 • IT udvikling
 • IT netværk i det åbne land
 • IT sikkerhed i ITS systemer
 • Styring af installation, validering og test
 • Idriftsættelse
 • Planlægning og styring af drift og vedligehold
 • Projektledelse

Kontakt os

Susan Appel

Team Manager Traffic

Per Rønn Olesen

Team Manager ITS