Kvalitetssikring1

Kvalitetssikring

Solid kvalitetssikring betyder færre udfordringer undervejs i byggeriet.

I bygge- og renoveringsprojekter skyldes en stor del af de fejl, skader og svigt, som opstår undervejs, en mangelfuld kvalitetssikring. Det kan betyde store økonomiske omkostninger for bygherren og entreprenøren.

Hos AFRY er kvalitetssikring en kerneværdi, der indgår som en naturlig og værdiskabende del af vores hverdag. For at sikre, at kunden altid føler sig tryg i processen, kvalitetssikrer vi inden, undervejs og efter projekteringen.

Grundig egenkontrol

Alle vores medarbejdere har et fælles og løbende ansvar med at løse vores projekter bedst muligt, og udfører derfor løbende egenkontrol inden granskning og kvalitetssikring. Egenkontrollen er en essentiel del af AFRY’s kvalitetssikringsprocedure og er altid det første trin i KS-processen. Den enkelte medarbejder er ansvarlig for at udføre egenkontrol inden aflevering af tegninger, beregninger, beskrivelser mv. til kvalitetssikring hos en kollega eller samarbejdspartner. På den måde bliver eventuelle fejl identificeret og rettet inden projektet sendes til vores kunde.

Vi har udviklet en KS-håndbog, som beskriver vores principper for kvalitetssikring. Alle medarbejdere i AFRY er fortrolige med KS-håndbogen, der fungerer som rettesnor for korrekt kvalitetssikring på alle vores projekter - store som små.

KS-håndbogen indeholder flere elementer fra ISO 9001-standarden fra 2015 om kvalitetsledelsessystemer og efterlever principperne i ABR18.

Projektspecifik KS-plan

Med udgangspunkt i projektets leverancer og faseopdelte tidsplan starter vi med at planlægge vores KS-aktiviteter gennem hele projekteringsforløbet.

Kvalitetssikring er meget mere end slutkontrol, og vores KS-plan vil derfor indeholde løbende kvalitetskontrol af forudsætninger, tekniske principper, bygbarhed, tegningslayout mv. undervejs i projekteringsforløbet.

Vi sørger for at holde overblikket i komplicerede projekter ved at supplere KS-planen med en granskningsplan. Her vil vi på samme måde starte med at planlægge nedstik, så vi sikrer tværfaglig overensstemmelse undervejs i projekteringen.

Kontakt os

Knud Nielsen - Technical Director, Buildings (Denmark)

Knud Nielsen

Technical Director, Buildings (Denmark)

Kontakt Knud Nielsen

Udfyld formularen, hvis du har en forespørgsel vedrørende salg. For andre forespørgsler kan du besøge vores kontorer- og kontaktsider.