LCA - en livscyklusanalyse - bliver en del af bygningsreglementet 1. januar 2023. Genrefoto.

Livscyklusvurdering (LCA)

Nye krav til bygningers miljø- og klimapåvirkninger

En livscyklusvurdering - på engelsk Life Cycle Assessment (LCA) - udregner og dokumenterer bygningens CO2-aftryk, og beregningen giver samtidig mulighed ved hjælp af grafer for at analysere og optimere på konstruktioner for et endnu grønnere aftryk. AFRY’s ingeniører har udviklet et analyseværktøj, der hurtigt kan udføre en LCA-screening i byggeriets tidlige faser.

Bygge- og anlægsbranchen står for en betydelig del af Danmarks CO2-udledning, blandt andet i form af energiforbrug i bygninger, materialeproduktion og affald. For at reducere CO2-aftrykket er bygningsreglementet (BR18) derfor blevet opdateret fra 1. januar 2023 med nye krav til bygningers miljø- og klimapåvirkninger samt ressourceforbrug.

Fremadrettet er kravet, at disse faktorer beskrives i en LCA, der skal dokumenteres på byggesagen ved færdigmelding af byggeriet.

I LCA’en skal det dokumenteres, at byggeriet lever op til en række grænseværdier for CO2-udledning:

  • For bygninger over 1.000 m2 skal der udføres en LCA, som dokumenterer en maksimal udledning af 12 kg CO2- eq/m2 pr. år. Dette gælder pr. 1. januar 2023.
    • For bygninger over 1.000 m2 indføres desuden en frivillig lavemissionsklasse med skærpede krav til 8 kg CO2- eq/m2 pr. år.
  • For bygninger under 1.000 m2 skal der udføres en LCA, men uden krav til konkrete grænseværdier.
    • Kravene for bygninger under 1.000 m2 gælder i 2023 og 2024. Derefter gælder grænseværdierne for alle bygninger* uanset størrelse.

AFRY’s eksperter har gennemført variantanalyser af forskellige materialetyper og udviklet et screeningsværktøj, der gør processen med livscyklusanalyse lettere og hurtigere. Screeningen kan foretages i de tidlige faser af et byggeri, og en komplet LCA kan udarbejdes i projektforslaget og opdateres løbende i udførelsesprojektet – afhængigt af projekt. Dermed bidrager AFRY’s værktøj og metode til at opfylde kravet om, at LCA’en skal afleveres ved ”as built”.

*Bygninger uden krav til energiramme såsom uopvarmede bygninger, tilbygninger og renoveringer er indtil videre fritaget fra LCA og krav til grænseværdier. Desuden falder nogle bygninger under kategorien ”Særlige forhold”, hvor placering, funktion eller tilsvarende forhold nødvendiggør et materialeforbrug med en øget klimapåvirkning, der ikke skal inkluderes i LCA-beregningen. De særlige forhold kan for eksempel være høj nyttelast på dæk, dårlige jordbundsforhold eller høje renhedskrav.

Bygninger i København, set fra vandsiden. Foto: AFRY.

AFRY Insights: Livscyklusvurdering

VIDEO: Få et indblik i livscyklusvurdering af bygninger

Vil du vide mere om LCA?

Louise Jakobsen - Energi- og indeklimaspecialist

Louise Jakobsen

Energi- og indeklimaspecialist

Kontakt Louise Jakobsen

Udfyld formularen, hvis du har en forespørgsel vedrørende salg. For andre forespørgsler kan du besøge vores kontorer- og kontaktsider.