Machinery safety article, HSE

Maskinsikkerhed

Maskinsikkerhed er nøglen til sikker og effektiv produktion

Maskinsikkerhed er lig med best in class-performance. Maskinsikkerhed betyder færre risici, forbedret og øget output og et mere sikkert produktions- og arbejdsmiljø. Vi mener det er et win-win-scenarie. Det er derfor, at sikkerhed har været en del af AFRY's DNA i over 125 år.

Maskinsikkerhedsteamet hos AFRY er kompetencecenteret indenfor menneske-maskine interaktion og organisation. Vi gør vores kunder i stand til at udnytte digitaliseringens fulde potentiale og samtidig bevare og styrke sikkerhedskulturen.

Vores maskinsikkerhedsteam består af specialister, eksperter og udviklere af EN & ISO-standarder med en dyb forståelse af de regler, direktiver og standarder, som vores kunder skal bruge. Uanset om opgaven vedrører en enkeltstående maskine eller en hel produktionslinje, tager vi udgangspunkt i relevante direktiver og bistår vores kunder med alle relevante certificeringer.

AFRY´s erfaring med maskinsikkerhed går helt tilbage til 1895. Dengang udførte vi sikkerhedseftersyn på dampkedler. Siden da er vores ekspertise udvidet til at omfatte en bred vifte af sikkerhedsydelser til industrien. Med denne solide baggrund ved vi, hvordan vi griber opgaven bedst an. Før opgaven påbegyndes lytter vi til vores kunders behov og gennemfører opgaven på en, for kunden, forståelig brugbar og værdiskabende måde.

Ofte stillede spørgsmål

Er maskinsikkerhed påkrævet ved lov? Arrow pointing right

CE-mærkning, eksempelvis i henhold til Maskindirektivet, er kun obligatorisk for produkter, for hvilke der findes EU-direktiver. Produkter omfattet af et eller flere direktiver kan kræve en CE-mærkning.

I andre tilfælde er det eksempelvis Anvendelsesdirektivet, der gælder.

Hos AFRY udfører vi både CE-mærkning og risikovurdering i samarbejde med vores kunder.

Kan maskinsikkerhed reducere omkostningerne? Arrow pointing right

Maskinsikkerhed er en investering i fremtidig økonomisk tryghed. En sikker maskine har en højere ydelse og mindre spild. Fabrikanten undgår ligeledes udgifter ved maskinnedbrud, retstvister og erstatningssager hermed samt produktionstab.

Ydermere beskytter Maskinsikkerhed det mest værdifulde aktiv: Medarbejderne.

Hvilke brancher understøtter AFRY? Arrow pointing right

Vores primære fokus har været fremstillings- og procesindustrier såsom Pharma, Food, Papir- og pulpindustrien, Industri, Minedrift etc. I løbet af de sidste fire årtier har AFRY udvidet sit fokus til at tilbyder nu også maskinsikkerhed inden for energi- og infrastruktursektoren samt digitale sikkerhedsløsninger.

Sådan certificerer vi hele produktionslinjer

Vores kvalitetssikrede og verificerede maskinsikkerhedsproces starter med, at vi identificerer relevant lovgivning. Derefter vurderer vi risiciene. Vi udfører altid dybdegående reviews, før produktet testes og verificeres.

Sikkerhed er også en central del af dokumentationen. Vores tekniske kommunikationsteam sikrer, at manualerne stemmer overens både stilistisk og juridisk. Til sidst kan kunden trygt underskrive overensstemmelseserklæringen, og CE-mærket påføres.

Vores ydelser

Risikovurdering Arrow pointing right
hero 3

Risikovurdering

Vi går systematisk til værk og bruger en kvalitetstestet metode.

Vores proces omfatter:

 • Identifikation
 • Vurdering
 • Evolution
 • Reduktion
 • Endelig dokumentation

Metoden sikrer, at vi håndterer alle udforudsete risici og trusler.

Sikkerheds-PLC Arrow pointing right
Woman wearing helmet in the industry

Sikkerheds-PLC

For at en Programmable Logic Controller (PLC) kan kalde sig Sikkerheds-PLC skal man leve op til at række strenge, internationale krav. Det kan være en lang og krævende rejse.

Hos AFRY kan vi hjælpe vores kunder gennem de mange trin.

Vi certificerer og verificerer sikkerheds-PLC'er og yder support i forbindelse med implementering. Hvis kunden har brug for programmering, har vi mulighed for at inddrage vores in-house eksperter i automation.

PED og trykbærende udstyr Arrow pointing right
pressure-gbbfdb7499_1920 Pressure Equipment Directive PED Manometer

Trykudstyrsdirektivet (PED)

Hos AFRY rådgiver vi vores kunder om Trykudstyrsdirektivet (PED) 2014 /68/EU. Uanset hvor du er i processen, kan vi yde vigtig rådgivning. Vi vurderer:

 • Design
 • Udførelse
 • Konformitet

Med vores erfaring - uanset om det er en trykventil, trykbærende udstyr eller sikkerhedsudstyr - kan vi hjælpe med at få maskinen på markedet hurtigere.

ATEX Arrow pointing right
gettyimages-483451315 ATEX bio gas machinery safety

ATEX

Letantændelige væsker som f.eks. væsketåger, gasser eller støv, kan skabe en potentielt eksplosiv atmosfære på arbejdspladsen.

For at forhindre ulykker kan du tale med en af vores rådgivere om, hvordan du håndterer de forskellige ATEX direktiver herunder 1999/92/EF og 2014/34/EU. Vi udfører desuden risikovurderinger for virksomheder med farlige zoner, hvor der er eksplosionsfare, og leverer anvisninger for vedligehold og uddannelse.

CE-mærkning Arrow pointing right
CE marking production line machinery safety illustration

CE-mærkning

CE-mærkning er obligatorisk for produkter, der er underlagt EU-lovgivning.

Hos AFRY hjælper vi kunder gennem hele processen i henhold til EU's Maskindirektiv herunder:

 • Analyse
 • Risikovurdering
 • Kvalitetssikring
 • Teknisk dokumentation
 • Uddannelse
 • Software

Vi kan hjælpe uanset, om det drejer sig om individuelle maskiner eller hele fabrikker. Begge dele kræver grundig gennemgang.

Vi leverer også specialiserede ydelser som f.eks. gennemgang af eksisterende materiale.

Illustration process machinery safety riskassessment CE marking
Proces for maskinsikkerhed

STEP 1 – Identifikation: Find de direktiver og harmoniserede standarder for produktet iht. 765/2008, artikel 30, der gælder for produktet.
STEP 2 – Risikovurdering: Gennemgå produktspecifikke krav. Fastslå, hvad produktet skal bruges til og ikke bruges til. Evaluer > Eliminer/reducer.
STEP 3 – Bemyndigede organer: Undersøg om der er krav om tredjepart.
STEP 4 – Kvalitetssikring: Test and verificer compliance for alle produkter.
STEP 5 – Dokumentation: Udarbejd tekniske dokumenter (teknisk dossier). Skal gemmes i 10 år.
STEP 6 – CE-mærkning: Sæt CE-mærket på produktet og underskriv overensstemmelseserklæringen.
Christian Hougaard - Teamleder, Safety & EHS
Christian Hougaard
Teamleder, Safety & EHS

Vil du vide mere?

Kontakt Christian Hougaard

Udfyld formularen, hvis du har en forespørgsel vedrørende salg. For andre forespørgsler kan du besøge vores kontorer- og kontaktsider.

Kontakt Igor Bogunic

Udfyld formularen, hvis du har en forespørgsel vedrørende salg. For andre forespørgsler kan du besøge vores kontorer- og kontaktsider.