City, old buildings in the waterfront

Renovering

Det mest bæredygtige, man kan gøre, er at renovere.

Når man taler om bæredygtigt byggeri, handler det ikke kun om at bygge miljøvenligt. Det er også vigtigt at tage højde for ressourceforbruget i et byggeri, og se på, hvordan disse ressourcer bliver udvundet. Det giver næsten sig selv, at man bruger færre ressourcer, hvis man renoverer en bygning og genanvender materialer, end hvis man bygger nyt - også selvom der er tale om co2-neutrale materialer.

Udover det bæredygtige perspektiv, er der også et vigtigt økonomisk perspektiv at tage højde for, da der kan være mange penge sparet i driftsudgifter ved at gennemføre en renovering.

Omvendt er byggeprocessen i et renoveringsprojekt ofte mere kompleks, og vil ofte være flere uforudsigelige elementer end hvis man bygger nyt.

AFRY kan hjælpe dig med at få overblikket over, om det er rentabelt at renovere, og hvad der skal renoveres, ligesom vi kan hjælpe dig med lægge en konkret strategi og plan for byggeriet fra idéfase til aflevering af byggeriet.

Renovering DGNB

DGNB-certificering af eksisterende bygning

Hvorfor certificere en eksisterende bygning? Arrow pointing right

En større renovering af et byggeri kan helt ændre byggeriets karakter. Derfor bør man altid overveje nøje, om de påtænkte forandringer vil forbedre samt øge værdien og kvaliteten af byggeriet. Der ligger mange overvejelser i forhold til valg af materialer, som passer godt til bygningens stil, og hvad med økonomien der skal få det hele til at hænge sammen?


Ofte overser man optimering af de tekniske anlæg, som i høj grad påvirker indeklimaet i bygningen. Det nytter f.eks.ikke at isolere mere for at spare på varmen om vinteren, hvis kølebehovet til gengæld øges om sommeren, fordi ventilationsanlægget ikke er optimeret eller er udtjent. 


Derfor er det vigtigt at se mere bredt, struktureret og holistisk på renovering. Samtidig er det vigtigt at have øje for totaløkonomien, da det er den, der bestemmer, om renovering er rentabel eller ej. 

Certificering Arrow pointing right

Fordelen ved en DGNB-certificering af et eksisterende byggeri er mange.

For det første opnår man et overblik over tilstanden af en bygning samtidig med at man får mulighed for at vurdere på driftorganisationen og facility management. Til sammen giver dette investorer, driftspersonale og planlæggere et solidt grundlag for deres beslutninger om fremtidige foranstaltninger, og man får et godt overblik og over rentable energirenoveringer, optimering af styringer samt realistiske renoveringsplaner.

For det andet giver mere viden om den påvirkning, en bygning har på brugerne af bygningen, muligheden for at skabe værdi i form af højere produktivitet samt færre sygedage hos medarbejdere, og mere tilfredse og sunde beboere. 

Processen Arrow pointing right

AFRY anvender en udviklingsproces på tværs af fagligheder og organisationer, der styrker beslutningsgrundlaget ved at gøre løsninger sammenlignelige og skaber indsigt i løsningernes sammenhænge og afledte konsekvenser.

Som planlægningsværktøj giver DGNB giver mulighed for på et tidligt tidspunkt i en udviklingsproces, at diskutere mulige løsninger under byggeriets givne forudsætninger. På den måde kan vi skabe en struktureret tilgang til at arbejde med udfordringer og en mulighed for at handle proaktivt, så projektets visioner fastholdes gennem hele projektet. 

Det vi gør:
  1. Møde med bygherre
  2. Indledende screening af byggeriet
  3. Fastlæggelse af ambitionsniveau
  4. Dybdegående analyse
  5. Udførelse af målinger
  6. Udarbejdelse af DGNB-rapport
  7. 3.partskontrol af Green Building Council
Jacob Damborg Kristensen
Afdelingschef Byggeteknik

AFRY forpligter sig til at beskytte dit privatliv og dine personoplysninger. Vi behandler personoplysninger i overensstemmelse med gældende love, forskrifter og vores privatlivspolitik.

Thomas Dalsgaard Hoff
Afdelingsdirektør Consultancy

AFRY forpligter sig til at beskytte dit privatliv og dine personoplysninger. Vi behandler personoplysninger i overensstemmelse med gældende love, forskrifter og vores privatlivspolitik.