Simulering af trafikanlæg skaber både overblik over muligheder og udfordringer

Trafiksimulering

Forudse udfordringer og muligheder med trafiksimulering

Ved hjælp af trafiksimulering kan vi opbygge en model af eksisterende og planlagte trafikanlæg, der estimerer og viser effekten af de foreslåede ændringer.

Simulering af trafiksystemer og vejanlæg kan give os et billede af, hvordan vejtrafikken bedst kan indrettes for forskellige transportformer som kollektiv trafik, bløde trafikanter som cyklister og gående og biltrafik kan eksistere side om side og afvikles tilfredsstillende. Det er specielt godt at anvende simuleringsværktøjer i større komplekse systemer, hvor andre analysemetoder ikke slår til.

Derudover giver simulering et overskueligt billede af kapaciteten og fremkommeligheden i et trafikanlæg. I AFRY udfører vi målinger, der giver håndgribelige resultater for, hvor i anlægget der skabes kø eller ventetid og rejsetider for de forskellige transportformer – og hvordan disse kan nedbringes.

AFRY udfører trafiksimuleringer i flere forskellige programmer, afhængigt af hvad der passer bedst i den konkrete situation, fx Vissim og Visvap.

 

Vi kan hjælpe jer med simulering af:

  • signalanlæg
  • trafikstyrede anlæg i VISVAP
  • rundkørsler
  • bus og letbane
  • lette trafikanter
  • parkeringsarealer.

Kontakt os

Mathias Schmidt - Traffic Engineer

Mathias Schmidt

Traffic Engineer

Kontakt Mathias Schmidt

AFRY forpligter sig til at beskytte dit privatliv og dine personoplysninger. Vi behandler personoplysninger i overensstemmelse med gældende love, forskrifter og vores privatlivspolitik.

Lasse Bredtved Lunde-Christensen  - Traffic Engineer

Lasse Bredtved Lunde-Christensen

Project Manager Traffic

Kontakt Lasse Bredtved Lunde-Christensen

AFRY forpligter sig til at beskytte dit privatliv og dine personoplysninger. Vi behandler personoplysninger i overensstemmelse med gældende love, forskrifter og vores privatlivspolitik.