Grey mining industry area with two yellow trucks

Boliden Kevitsa Mining Oy:n öljypilaantuneiden massojen kunnostusmenetelmien tutkimus ja vertailu kestävyysnäkökulmasta

Avolouhoksen öljypilaantuneiden massojen kunnostusmenetelmien tutkimus ja vertailu kestävyysnäkökulmasta

AFRY tutki ja vertaili erilaisten öljypilaantuneiden massojen kunnostusmenetelmiä kestävyysnäkökulmasta.

Vertailtavia menetelmiä olivat maan kuljetus polttoon (nykyinen menetelmä), kemiallinen käsittely, biologinen käsittely ja lämpökäsittely. Kemiallinen tai biologinen käsittelytapa tulivat analyysin mukaan paitsi halvemmiksi toteuttaa, myös ympäristöystävällisemmiksi kuin nykyinen käsittelytapa.

Analyysitulosten perusteella päätettiin vielä testata pilot-mittakaavassa lupaavimpien menetelmien toimivuutta pohjoisen ankarissa olosuhteissa. Kokeen kestoksi arvioitiin kaksi kenttäkautta. Noin 600 tonnin suuruinen testiauma kuitenkin puhdistui kemiallisessa käsittelyssä jo elokuun ja lokakuun välillä. Biologisen käsittelyn sekä kemiallisen ja biologisen käsittelyn yhdistelmässä tulokset eivät jääneet paljoa jälkeen, ja aumojen odotetaan puhdistuvan vuoden 2020 kenttäkauden aikana.

Kohteissa, joissa voidaan odottaa öljyvahinkojen riskien olevan suurentunut, tai joissa syntyy säännöllisesti öljyisiä jätteitä, voidaan tietyin edellytyksin hoitaa syntyneet jätteet itse in situ-käsittelyn avulla. Näin säästytään kuljettamasta pilaantuneita massoja pitkiä matkoja, ja vältetään siirtämästä ongelmaa muualle. In situ-menetelmällä säästetään myös selvää rahaa, sillä öljynhajotuksessa käytettävät aineet ovat huomattavasti halvempia kuin käsittelylaitosten vastaanottomaksut.

Projektin tiedot

  • Asiakas: Boliden Kevitsa Mining Oy
  • Hanke: Erilaisten öljypilaantuneiden massojen kunnostusmenetelmien tutkimus ja vertailu kestävyysnäkökulmasta
  • Aika: 2018-2020
  • Sijainti: Kevitsan kaivos, Petkula
  • AFRYn rooli: PIMA asiantuntija
Boliden Kevitsa open pit. The picture can be used only this purpose.
Kuva: Boliden Kevitsa

Ota yhteyttä

Aura Nousiainen - Environmental Consultant, Environmental Consulting

Aura Nousiainen

Environmental Consultant, Environmental Consulting

Ota yhteyttä: Aura Nousiainen

Käytä tätä lomaketta palveluihimme liittyviin yhteydenottoihin ja tarjouspyyntöihin. Muissa asioissa voit vierailla toimistot ja yhteystiedot -sivullamme.