AFRY forrest

Hiilidioksidin talteenottoratkaisuja koskeva tutkimus ja simulointi Westenergylle

Hiilidioksidin talteenotolla jäte-energiasta hiilinielu

Westenergy, suomalainen kiertotalousyritys, joka jalostaa jätettä sähköksi, kaukolämmöksi ja uusiomateriaaleiksi, käynnisti vuonna 2019 hankkeen, jonka tarkoituksena oli selvittää, miten jäte-energialaitoksesta voitaisiin tehdä hiilinielu ja miten erilaiset hiilidioksidin talteenottojärjestelmät sopivat nykyisen toiminnan rinnalle. Yksi hankkeen keskeisimmistä vaiheista oli eri ratkaisujen teknistaloudellinen tutkimus ja niiden simuloinnit, jotka AFRY toteutti.

Hankkeessa kävi selkeästi ilmi kaukolämpöä tuottavien jäte-energialaitosten hyvä sopivuus hiilidioksidin talteenottoon. Tutkimuksen tietojen avulla Westenergy voi syventyä tarkemmin parhaiten laitokseen sopiviin ratkaisuihin ja lähteä myös etsimään parasta tapaa pilotoida talteenottotekniikkaa laitoksellaan.

Kokemuksen perusteella olen erittäin tyytyväinen AFRYn työhön. AFRYn konsultti teki seikkaperäistä, tarkkaa työtä ja yhteistyö sujui erinomaisesti. Teknistaloudellinen ymmärryksemme kasvoi merkittävästi, ja ennen kaikkea meillä on nyt kirkas näkemys siitä, mitä asioita pitää edistää, jotta hiilineutraaliustavoite voidaan saavuttaa.

Westenergyn informaatikko Juha Ripatti

Projektin tiedot

  • Asiakas: Westenergy
  • Ajankohta: 2020
  • AFRYn rooli: hiilidioksidin talteenottoratkaisujen teknistaloudellinen tutkimus ja niiden simuloinnit
Westenergyn laitos (kuva: Westenergy)
Kuva: Westenergy