water lake sea beach nature environment

Kromikaivoksen velvoitetarkkailut, Kemi

Kromikaivoksen velvoitetarkkailut, Kemi

AFRY on hoitanut Suomen suurimman maanalaisen kaivoksen päästö- ja ympäristötarkkailua vuosikymmeniä. Outokummun omistamalle kromikaivokselle Kemissä on tehty ympäristöluvan mukaista näytteenottoa ja analyyseja ympäröivistä vesistöistä, pohjavesistä ja saniteettivesistä. Pitkäaikaiselle asiakkaalle on tehty myös ympäristölupahakemuksiin liittyviä selvityksiä ja yhdessä kehitetty vesienhallintaa.

Hanke koostuu yhteistyössä pohjoissuomalaisen ympäristölaboratorion kanssa Kemin kaivoksen päästö-, vesistö-, pohjavesi- ja saniteettivesitarkkailusta. AFRYn rooli on koordinoida näytteenottoa, analyyseja sekä tulosten tulkintaa ja jakelua. AFRY tekee myös vuosittain tulosten yhteenvedon, kuormituslaskentaa ja vaikutusarviointia tarkkailuraportin muodossa.

Pitkäaikainen kumppanuus perustuu tiiviiseen kommunikointiin ja asiakkaan toiveiden kuunteluun. AFRY on tehnyt kaivokselle myös ympäristöluvitukseen liittyviä selvityksiä ja hakemuksia. Kaivoksen vesienhallintaa on kehitetty esimerkiksi laatimalla hydrogeologinen selvitys Kemin kaivoksen alueelta.

Projektin tiedot

  • Asiakas: Outokumpu Chrome Oy
  • Hanke: Kemin kromikaivoksen ympäristötarkkailu
  • Aika: 2000-
  • Sijainti: Kemi
  • AFRYn rooli: Ympäristötarkkailu vesistön, pohjaveden ja saniteettiveden osalta.

Ota yhteyttä

Anssi Karppinen

Osastopäällikkö, Vesistöselvitykset